Radiohouse zveřejňuje ceník, uvádí produkt Premium

pondělí, 17. prosince 2018, 07:25 Rádio MediaGuru

Nejsilnější hráč na trhu rozhlasové reklamy, Radiohouse, zveřejňuje ceník pro rok 2019. V produktu Total navyšuje cenu v prime-time o necelé jedno procento.

Karel Friml, foto: Radiohouse

Karel Friml, foto: Radiohouse

Společnost Radiohouse, zastupitelství s více než 50 rozhlasovými stanicemi na českém trhu, upravila pro rok 2019 ceny svých hlavních produktů. Zároveň přichází s novým balíčkem Radiohouse Premium, který přímo cílí na nejsilnější balík konkurenčního produktu Media Clubu. Novou obchodní politiku představili Karel Friml, ředitel divize pro národní prodej reklamy Radiohouse, a Petr Uchytil, ředitel divize marketingu a podpory prodeje.

Jak jste ceny upravovali?

Karel Friml (KF): Primárně jsme zohlednili poptávku po produktech v celém období roku 2018. U produktů, kde poptávka rostla nejvíce a zároveň jejich kapacita v sezónách dosahuje maxima obsazenosti, jsme přistoupili ke zdražení. Vždy jsme ale brali ohled i na výkon produktu, tedy rozumnou a efektivní hladinu CPT. Kromě ceny reklamních spotů jsme ve stejné logice upravovali i ceny speciálních operací. Naše snaha je vedená rovnoměrnějším rozložením poptávky napříč portfoliem, což bude výhodnější i pro naše klienty, kteří v obecné rovině získají lepší slyšitelnost svých spotů v méně přeplněných blocích. V konečném důsledku bude systém spravedlivější i pro námi zastupované stanice.

O kolik se zdražil hlavní produkt Radiohouse Total?

KF: Je to naše vlajková loď schopná zasáhnout ve všední den běžně jedním jediným spotem přes milion lidí a zájem o reklamu zde letos rostl. Na druhou stranu si uvědomujeme jeho cenu. Proto zde nárůst ceny v prime-time dosahuje méně než jedno procento a s ohledem na zdražení některých rádií zde navíc narostla vnitřní sleva. Nákup touto formou je tak od ledna vlastně výhodnější než dříve.

Jak to je v případě Radiohouse Výběr, jsou zde nějaké změny?

KF: Radiohouse Výběr je zajímavou alternativou silných celoplošných kampaní se specifičtější cílovou skupinou. Jeho výhodou je fixní garance share 35 % na cílovou skupinu „všichni“ a naproti tomu plovoucí složení jednotlivých stanic Výběru, právě dle cílové skupiny zadavatele. A to vše v rámci fixní pásmové ceny za tento produkt. Větší změny tohoto produktu jsme již realizovali v uplynulých měsících. Jednalo se nejprve o navýšení garantovaného sharu z původních 33 % na 35 % a následně i zařazení on-line packu tak, jak jej obsahuje i Radiohouse Total. Tyto změny se ukázaly jako správné a podíl tohoto produktu na prodejích Radiohouse si konstantně drží své místo. Pro rok 2019 tak cenová hladina zůstává stejná.

Kterých samostatných stanic se změna cen dotkla nejvíce?

KF: Významněji narostla cena rádií Evropa 2, zejména v Praze. I tak se bavíme v prime-time o necelých pěti procentech. Kvůli extrémní poptávce narostla i cena Hitrádia City 93,7 FM v Praze. Na druhou stranu v regionech mimo Prahu zase tolik změn nebylo, s výjimkou ceny Hitrádia Černá Hora, která posílila o většinu frekvencí bývalého Hitrádia Magic. Změna ceny zde koreluje primárně s rozšířením zásahu, a to jak v rámci posluchačů, tak pokrytého území.

U produktů, kde poptávka rostla nejvíce a zároveň jejich kapacita v sezónách dosahuje maxima obsazenosti, jsme přistoupili ke zdražení.

Karel Friml

Uvádíte nový produkt Radiohouse Premium. Jaké stanice jej tvoří?

KF: Premium je balíček zaměřený na zadavatele, kteří požadují rozumný kombinovaný výkon celoplošné stanice Evropa 2 a klíčových silných regionálních stanic. Cenově je zařazen do logiky hlavních celoplošných balíkových produktů Radiohouse a vhodně doplňuje portfolio nejen zásahem a možností použití, ale i absolutní cenou a hladinou CPT, která je hodně pod hodnoty samostatných stanic v portfoliu, čímž podporuje využití balíkových produktů se zajímavou vnitřní slevou. Zároveň je balíček Premium přímo srovnatelný s nejbližšími konkurenty. Těmi jsou Media Club a Český rozhlas, resp. jejich totalové balíčky, které mají podobný share. Protože máme ale v portfoliu více než 50 stanic, tak máme možnost sestavit balíček na této hladině zásahu z těch skutečně prémiových. Požaduje-li zadavatel celoplošnou kampaň a je více omezen celkovým rozpočtem, kdy nelze využít naše balíky RH Total či Výběr, pak má možnost realizovat kampaň právě na RH Premium. Oproti konkurenci dostane mix TOP stanic, které se vhodně doplňují a zasahují širokou cílovou skupinu. Já osobně jsem si tento produkt pojmenoval „malý total“, obsahuje prémiové stanice a konečně přináší ceníkovou efektivní alternativu k totalovým produktům Mediaclubu a ČRo. Jsem přesvědčen, že tento produkt nám dokáže přinést dodatečné obraty a zadavatelé, jinak běžně využívající konkurenční produkty, jej ocení.

Ceníky Radiohouse Total a Radiohouse Premium pro 2019

Zdroj: Radiohouse

Zrušili jste nějaké produkty?

KF: Z nabídky jsme vyřadili produkt Radiohouse Region, složený z čistě regionálních rádií. Jeho nákup  zadavatelé doplňovali obvykle nákupem spotů na některé celoplošné či nadregionální stanici. Tím se ovšem dostávali blízko našemu vlastnímu produktu Výběr, který má ale nižší CPT. Naopak cena za jeden spot v balíčku Premium bude vůči Výběru o více než deset tisíc Kč nižší, a to může být rozhodující pro řadu středně velkých kampaní.

Petr Uchytil, foto: Radiohouse

Petr Uchytil, foto: Radiohouse

Jak je na tom prodej sponzoringu a dalších speciálních operací?

Petr Uchytil (PU): V Radiohouse dnes obvykle neprodáváme klasický sponzoring, ale exkluzivní spoty v délce 10 vteřin, které jsou navázané na servisní drivy či dayparty. Tyto exkluzivní spoty obsahují buď imagové, nebo produktové prvky, a tím se liší i jejich cena. Ve spolupráci s marketingem jsme připravili nové kombinace balíčků těchto spotů u servisních rubrik i programových prvků tak, abychom zvýšili efektivitu snížením CPT a lepším propojením reklamy s vysíláním napříč dnem. Věřím, že zadavatelé na národní úrovni budou velmi mile překvapeni. U řady zadavatelů, se kterými konzultujeme jejich komunikaci, se ukazuje, že díky kombinaci spotové kampaně právě s exkluzivními spoty o délce 10 vteřin dochází ke zvýšení výkonu kampaně, aniž by rostla exponenciálně cena. Je to samozřejmě spojeno nejen s cenotvorbou těchto produktů, ale právě s možností uvést i produktové informace. Využitím těchto prvků se i lišíme od klasického sponzoringu v televizi, který má naprosto jiné využití.

U  ceny speciálních operací typu rozhovoru nebo soutěží se ceny upravovaly jen minimálně. U nich pracujeme s cenou průběžně a navíc jsou téměř vždy součástí komplexnějších projektů. Podíl speciálních operací se však letos opět zvýšil.

Měnila se cena digitálního audia?

PU: Ano, protože u digitálního audia (stream spotů) roste trvale poslechovost a hlavně poptávka. Nepochybuji, že na tom má zásluhu web ABradio.cz, nový web Radia.cz či sílící služba Youradio. Máme celkem slušné zázemí u digitálního nasazení a metriky poslechu streamů, přesto nás trochu brzdí zatím nedořešené napojení na měření FM vysílání pomocí Radioprojektu. Ostatně, to se netýká jen digitálního audia ve streamech, ale veškeré nabídky, která běžně rozhlasovou reklamu doplňuje na webu a sociálních sítích. To v roce 2018 nebyla realita jen u Evropy2 nebo Fajnu, ale stále častěji to řešíme i u Blaníku a vlastně napříč portfoliem.

Některá studia v ČR zdražila výrobu spotů. Jak reagujete na tuto aktivitu vašich dodavatelů?

PU: My máme smlouvy s velkým množství studií v Česku, určitě se všemi hlavními. Již několik let ale slyšíme vlastně stále stejně se opakující výtky na kvalitu spotů v éteru. Pravdou je, že dobrý spot je základem efektivní reklamy v rádiu a já bych doporučoval na něm nešetřit. Často jde o pár tisíc korun, ale tento rozdíl může způsobit stonásobnou změnu efektu v účinnosti. Samozřejmě stojíme na straně klientů a snažíme se jim vyjednat co nejlepší cenu s produkčními studii. Na druhou stranu je jasné, že pokud má v Česku existovat dostatečná nabídka kreativců, ale i herců pro rozhlasové spoty, konkurují si studia v poptávce po kvalitních lidech s ostatními podniky v dosud rostoucí ekonomice. Nedivím se, že řada produkčních studií nezvládne dodávat práci za ceny minulých let s rostoucími nároky poptávajících klientů. My můžeme ušetřit klientům investice do výroby tím, že nasdílíme expertní zkušenosti a snížíme náklady na prostoje ve studiu, předtáčky apod.  V řadě případů nám tu pomáhají reklamní agentury, které jsou v porovnání s minulými roky stále aktivnější a tak trochu znovu objevují rádio.

-mav-