Počet doručených televizních TRP loni spíš stagnoval

středa, 9. ledna 2019, 07:50 TV, Výzkum MediaGuru

V loňském roce se počet reklamních televizních TRP velmi mírně zvýšil jen v některých diváckých kategoriích.

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

Tuzemské televizní stanice sice dodaly v loňském roce o jedno procento více reklamních TRP (target rating point) než v předešlém roce, přesto lze celkový výsledek považovat spíš za stagnaci. Jednoprocentní nárůst se totiž vztahuje jen k divácké skupině starší 15 let (+1,2 %). V divácké skupině 15-69 nebyl růst ani jednoprocentní (+0,7 %) a ve skupině 15-54 zůstal loni počet TRP na stejné úrovni jako v roce 2017. 

Nejsilnějšími obchodními subjekty z pohledu doručených TRP jsou skupiny Media Club a Nova. Ve srovnání s rokem 2017 si loni nejvíce polepšilo zastupitelství Atmedia. 

Finanční objem televizní reklamy se ale loni zvýšil. Do ukazatele TRP se totiž promítá sledovanost televizních stanic. Podle monitorovaných investic Nielsen Admosphere za prvních jedenáct měsíců loňského roku o 11 procent (hrubé investice). Sami provozovatelé televizního vysílání, konkrétně nejsilnější zástupci skupin Nova a Prima, uváděli v druhé polovině roku 2018 jednociferný růst čistých reklamních investic.

Podíl obchodních sítí na TRP, rok 2018, 15+

Nielsen Admosphere, přepočítáno na TRP 30

Podíl obchodních sítí na TRP, rok 2018, 15-54

Nielsen Admosphere, přepočítáno na TRP 30

Podíl obchodních sítí na TRP, rok 2018, 15-69

Nielsen Admosphere, přepočítáno na TRP 30

-mav-