Výzkum: Outdoorová reklama dosahuje nejlevnější online aktivace

úterý, 15. ledna 2019, 12:00 Outdoor, Výzkum MediaGuru

Jak velkou online aktivitu generují jednotlivé mediatypy v souvislosti se zhlédnutou reklamou, zjišťoval výzkum agentury Nielsen Admosphere.

Foto: BigBoard Praha

Foto: BigBoard Praha

Televizní a outdoorová reklama mají podle výzkumu Nielsen Admosphere nejvyšší míru stimulace pro online vyhledávání informací, které souvisejí se zaznamenanou reklamou. Vyplývá to z výzkumu Online Activation Survey výzkumné agentury Nielsen Admosphere, který se metodou CAWI uskutečnil na vzorku 1019 respondentů na přelomu května a června 2018.

Z výzkumu vyplynulo, že v souvislosti se zhlédnutou reklamou v posledních šesti měsících vyhledávalo informace na internetu celkem 51 % uživatelů. 31 % uživatelů uvedlo jako zdroj zaznamenané reklamy televizní médium a 18 % uživatelů venkovní reklamu.

Televizní a outdoorová reklama totiž dosahují podle výzkumu nejvyšších hodnot zaznamenání z jednotlivých mediálních nosičů. Na otázku, kde jste naposledy zaznamenali nějakou reklamu, odpovědělo 83 %, že ji v posledním měsíci viděli v televizi a 79 % ve venkovní reklamě. Také úroveň zaznamenání reklamy v dalších mediatypech je relativně vysoká: videoreklama 73 %, rádio 69 %, internetový banner 68 % a noviny a časopisy 63 %.

Offlinová média nejčastěji generují aktivitu v podobě vyhledávání na internetu, zatímco internetová reklama stimuluje nejvíce při využívání e-shopů.

Z pohledu podílu jednotlivých médií na aktivaci onlinového vyhledávání mají nejvyšší zastoupení internet, televize a venkovní reklama. V případě aktivací na facebooku, instagramu nebo e-shopu má výrazně silnější zastoupení internetová reklama.

Pokud se zohlední i stávající rozložení mediatypů podle podílu na celkových reklamních investicích, ukazuje se, že nejefektivnější je v tomto srovnání venkovní reklama. Její zastoupení v celkovém mediamixu je na úrovni 5 %, zatímco v podílu na online aktivaci je to podle výzkumu 16 %. V přepočtu na 1 % online aktivace tak vychází outdoorová reklama nejlevněji. (Srovnání podílu na hrubých reklamních investicích do jednotlivých mediatypů, tzv. spend share, s podílem online aktivity, kterou generuje reklama v nich, tzv. activation share. Čím vyšší hodnoty index nabývá, tím je reklama v daném mediatypu efektivnější z hlediska následné online aktivity na základě zhlédnuté reklamy). 

Srovnání s americkou studií Activation Survey z roku 2017 ukázalo celkově nižší míru online aktivity na základě zhlédnuté reklamy u všech mediatypů v ČR. „To lze vysvětlit zejména nižší penetrací mobilních zařízení v ČR, které se na online aktivitách čím dál víc podílí.  Dá se tedy předpokládat, že s rostoucí penetrací mobilních zařízení poroste také podíl těch, které reklama povzbudí k vyhledávání dalších informací o inzerovaných produktech nebo službách na internetu a tím pádem je také posune dál v rozhodování o případném nákupu,“ říká Hana Friedlaenderová, Senior Research and Insights Manager společnosti Nielsen Admosphere

-mav-