PNS pomohla akvizice Mediaservisu, MPK drží malý zisk

úterý, 18. června 2019, 07:25 Tisk MediaGuru

Pokles na trhu tisku se promítá i do nižších výnosů distributorů z tradiční distribuční činnosti tištěných titulů. Firmy si tak musí pomáhat akvizicemi nebo jinými aktivitami.

Foto: MediaGuru.cz

Foto: MediaGuru.cz

PNS, lídr na trhu distribuce tištěných periodik, dosáhla v loňském roce konsolidovaného zisku před zdaněním ve výši 46,5 mil. Kč, přičemž na původní skupinu připadá zisk 37,1 mil. Kč a na společnost Mediaservis, který PNS loni koupila, 9,4 mil. Kč. Zisk původní PNS se oproti roku 2017 zvýšil loni o 4,6 mil. Kč (pomohl prodej nemovitosti Maroldova). Přestože firma Mediaservis přispěla do konsolidovaného výsledku ziskem 9,4 mil. Kč, potýkala se ztrátovostí při zajišťování doručování deníků do schránek předplatitelů.

PNS - vývoj zisku pře zdaněním (mil. Kč), zdroj: výroční zpráva PNS za rok 2018

PNS - vývoj zisku pře zdaněním (mil. Kč), zdroj: výroční zpráva PNS za rok 2018

Celkové výnosy PNS představovaly loni 3,24 mld. Kč, což bylo o 346 mil. Kč více než v předešlém roce. Nárůst je způsoben zejména akvizicí společnosti Mediaservis a zahájením projektu distribuce předplatného deníků. Naopak u činnosti původní skupiny PNS pokračoval klesající trend způsobený zejména poklesem na trhu tisku, kde se výnosy meziročně snížily o 50 mil. Kč.

„Společnost pokračovala v opatřeních zvyšujících efektivitu a rozvíjela nové zdroje příjmu. Přes veškeré úsilí se však v plné míře nepodařilo kompenzovat řadu negativních vlivů, zejména pak vývoj na trhu práce a na trhu s tiskem,“ stojí ve výroční zprávě PNS za loňský rok.

Základní ukazatele hospodaření PNS v roce 2018 (mil. Kč)

PNS 2018 2017
výnosy 3 238 748 2 893 167
provozní výsledek hospodaření 48 326 34 797
zisk (ztráta) před zdaněním 46 492 32 501
výsledek hospodaření za účetní období 40 707 23 443

Zdroj: výroční zpráva PNS za rok 2018

PNS ve výroční zprávě dále uvádí, že rok 2018 poznamenala nová služba doručování předplacených novin. Start této služby provázely problémy především kvůli nedostatku doručovatelů, řešení kritické situace ovlivnilo celé první čtvrtletí 2018, proto PNS musela některá svá strategická rozhodnutí přesunut do období 2. čtvrtletí loňského roku. Situace nakonec vyústila i v kapitálový vstup PNS do distribuční firmy Mediaservis. PNS loni také získala do distribuce tituly dřívější firmy CN Invest (tituly, které přišly do CNC z vydavatelství Mladá fronta) a začala distribuovat na výdejní místa bezplatné tituly 5plus2 a Metro.

Konkurenční Mediaprint & Kapa Pressegrosso (MPK), kterou vlastní vydavatelé časopisů, dosáhla v loňském roce výnosů ve výši 743 mil. Kč. Firma se udržela v mírné zisku 308 tis. Kč. Výnosy i hospodářský výsledek se meziročně snížily. 

„Společnost dosáhla v roce 2018 kladného výsledku hospodaření, nadále optimalizovala náklady a pokračovala v poskytování nových služeb a v distribuci dalšího sortimentu na stávající odběratelské síti,“ stojí ve výroční zprávě MPK za loňský rok. 

Novým společníkem firmy se loni stala skupina Mafra – převzala totiž společnost Bauer Media Praha, která měla v MPK historicky podíl. Mafra je tak spoluvlastníkem obou klíčových distributorů.

Základní ukazatele hospodaření MPK v roce 2018 (mil. Kč)

  2 018 2 017
tržby za prodej zboží  742 482 817 520
provozní výsledek hospodaření 505 6 688
výsledek hospodaření za účetní období 378 6 567

Zdroj: výroční zpráva MPK za rok 2018

Vlastníci distribučních firem

PNS

 • Mafra: 37,51 %
 • Vltava Labe Media: 35,04 %
 • Czech News Center: 27,02 %
 • ostatní: 0,43 %

Mediaprint & Kapa Pressegrosso

 • Komunikace 2000 (Burda International CZ): 34,825 %
 • Mafra: 17,700 %
 • PK 62: 15,975 %
 • Radek Vaňkát: 10,400 %
 • Extra Publishing: 9,100 %
 • Mladá fronta: 7,200 %
 • Czech Media Investments: 3,275 %
 • Motormedia Bohemia: 1,075 %

Data platná k 31.12. 2018

-mav-