Burda loni na tiskovém trhu udržela objem tržeb i zisku

středa, 24. července 2019, 07:25 Tisk MediaGuru

Vydavatelství časopisů Burda International CZ dosáhlo v loňském roce srovnatelných tržeb i úrovně zisku z předešlého roku.

Zdroj: Burda International CZ

Zdroj: Burda International CZ

Magazínové vydavatelství Burda International CZ udrželo v loňském roce úroveň svého obratu z předešlého roku. Také výše zisku zůstala na srovnatelné úrovni, vyplývá z výroční zprávy firmy za rok 2018.

Burda International CZ dosáhla v loňském roce tržeb z prodeje výrobků a služeb ve výši 518,6 mil. Kč. Šlo v zásadě o stejný výsledek jako v roce 2017. Provozní výsledek hospodaření představoval necelých 28 mil. Kč (předloni 29 mil. Kč), čistý zisk se dotkl 19 mil. Kč (předloni 20,5 mil. Kč). 

K výši dosaženého zisku firma ve výroční zprávě uvádí, že ta byla negativně ovlivněna jednorázovou tvorbou opravných položek k pohledávkám ve výši cca 9 mil. Kč, které přímo nesouvisely s provozními příjmy roku 2018.

Firma zároveň hodnotí vývoj v loňském roce jako stabilní. „Projevil se v udržení úrovně čistého zisku i přes klesající objem výnosů z prodeje tiskových médií. Tohoto výsledku bylo dosaženo soustředěním se na rozvoj silných značek na mediálním trhu jak v oblasti tiskových, tak digitálních formátů. Zároveň nadále probíhá optimalizace provozních činností," uvádí se ve výroční zprávě.

Základní ukazatele hospodaření Burda International CZ (tis. Kč)

  2018 2017
tržby z prodeje výrobků a služeb 518 569 519 129
provozní výsledek hospodaření 27 692 28 848
výsledek hospodaření za účetní období 18 781 20 497

Zdroj: výroční zpráva Burda International CZ za rok 2018

Pro letošní rok má společnost v plánu zvyšovat kvalitu tištěných periodik a rozšiřovat online publikování. Zamýšlí také uvést nové projekty, od kterých očekává posílení postavení na trhu.

Burda International CZ patří do německého koncernu Hubert Burda Media Holding. Je vydavatelem například lifestylových a ženských časopisů jako Elle, Marianne, Marie Claire, Apetit, Joy, Svět ženy, Katka či Burda, dále řady titulů zaměřených na dekor nebo hobby.

-mav-