Hlasové vyhledávání má největší význam pro firmy v okolí

čtvrtek, 18. července 2019, 14:30 Internet & Mobil MediaGuru

Na hlasové vyhledávání by se firmy měly připravit už nyní. Přinášíme tipy, na co si dát při optimalizaci SEO pozor.

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock

Hlasové vyhledávání se stává pomalu trendem i u nás ve střední Evropě. Kromě hlasového ovládání chytrých telefonů se rychle šíří hlasoví asistenti jako Amazon Echo, Google Home nebo ovládání v operačních systémech automobilů. Největší význam má tento druh vyhledávání pro firmy v okolí uživatele.

V loňském roce statistiky Googlu udávaly, že 20 %veškerých mobilních vyhledávání proběhlo prostřednictvím hlasu. Do roku 2020 se očekávánárůst až na 50 %. Ovšem podobné číslo bylo naměřeno i v roce 2016, a proto je takový nárůst velmi optimistickou predikcí. Na druhou stranu rychle rostoucímu trendu hraje do karet skutečnost, že Google chystá podporu hlasového vyhledávání do mnoha dalších evropských jazyků včetně češtiny.

Zatím tedy funguje hlasové vyhledávání zejména v angličtině, nicméně hledání v češtině na Googlu bez problému funguje, jen místo hlasové odpovědi dostane uživatel klasické napsané výsledky vyhledávání.  

Důvodem, proč je hlasové vyhledávání stále populárnější, je zejména jeho rychlost – hledání je téměř 4x rychlejší než psaní na klávesnici. Podle průzkumu BackLinko řekne člověk za minutu běžně 110–150 slov, napíše jich ale pouze 38–40. Navíc na mobilních telefonech je hlasové vyhledávání ideální, hodí se při chůzi nebo v autě, a navíc je snadnější zadat hlasový pokyn než psát na dotykové klávesnici.

Zdroj: BackLinko

Zdroj: BackLinko

I tak je ale překvapivé, že nejčastěji hlasově vyhledávají lidé doma, alespoň tak je tomu v USA, kde vlastní chytrý reproduktor každá čtvrtá domácnost.  

Největší význam má hlasové vyhledávání pro tzv. local business neboli firmy v okolí.Podle průzkumu BrightLocal hledají lidé místní firmy pomocí hlasu až v 58 % případů. Nejčastěji si tímto způsobem chtějí udělat rezervaci, zjistit sortiment produktů a jejich ceny.

Hlasové vyhledávání by tak firmy neměly podcenit. Už nyní se počítá s nakupováním přes virtuální asistentky. Amazon již například testoval dovážku pizzy pomocí virtuální asistentky Alexy, výsledky však zatím příliš uspokojivé nebyly. Google Home pro změnu podporuje na americkém trhu hlasové nakupování ve vybraných e-shopech jako například L´Occitane, Wayfair, nebo 99 Ranch Market. Cílem Googlu je vylepšovat služby tak, aby byl schopen vyhledávat nejlepší ceny, zboží a nejbližší obchody v kombinaci s umělou inteligencí, která rozumí návykům a preferencím uživatele.  

Zdroj: BrightLocal

Zdroj: BrightLocal

S optimalizací hlasového vyhledávání by měly firmy začít už teď

Byť se většina výše uvedených statistik týká USA, české firmy by se jimi měly zaobírat už nyní. Trendy z amerického trhu k nám zpravidla přicházejí o několik let později, v čemž tkví i výhoda – je možné se na ně připravit a využít toho, co se za velkou louží osvědčilo. Navíc ti hráči, kteří s formou hlasového vyhledávání začnou již nyní, budou mít před ostatními náskok.

Pokud se tedy chce daná firma připravit na hlasové vyhledávání, ze všeho nejdřív se musí zamyslet nad otázkou, jak se hledání změní a čím se charakterizují výsledky vyhledávání.

Hlavní odlišností je, že hlasové hledání je delší – přibližně má 10 slov, kdežto psané hledání jen jedno až tři slova. Také se více podobá přirozené konverzaci v celých větách a častěji se vyskytují specifické longtailové výrazy. Nejdříve je tedy nutné se podívat na to, jak uživatelé hledají produkty pomocí klávesnice a jak se to změní při použití hlasu. Z toho vyplývá, jak by měl vypadat obsah na webu a jak by měl být strukturován.

Na hlasové vyhledávání jsme připravovali klienta Škoda Auto a v souvislosti s local businessem jsme se zamýšleli nad konkrétními dotazy, na které by se uživatel mohl hlasového asistenta vyptávat. Jsou to například otázky typu ,Kde je nejbližší servis Škoda?‘ nebo ,Jaká je otevírací doba dealera?‘.

Michal Šroubek, Senior Digital Performance Specialist, Omnicom Media Group

V hlasovém vyhledávání jsou dotazy obvykle delší, zdroj: Google.

V hlasovém vyhledávání jsou dotazy obvykle delší, zdroj: Google.

Na internetu existují zdarma dostupné nástroje, kde je možné se inspirovat otázkami, které uživatelé hledají a týkají se určitého businessu. Nejjednodušším nástrojem je AnswerThePublic.com. Jeho nevýhodou je absence češtiny, slovenštinu však kupodivu obsahuje. Po zadání jakéhokoliv slova, například „Škoda“, nástroj vyhledá všechny možné dotazy, na které se uživatelé ptají. Dotazy jsou navíc přehledně rozdělené na různá zájmena a předložky a seřazeny podle četnosti hledání. Pro detailní čísla je však nutné zpracovat analýzu klíčových slov. 

Ukázka výsledků z AnswerThePublic.com, zdroj: AnswerThePublic.com

Ukázka výsledků z AnswerThePublic.com, zdroj: AnswerThePublic.com

S tím souvisí i změna výsledků vyhledávání na Googlu, kde jsou nyní místo prosté stránky s deseti odkazy k vidění například tzv. featured snippets, nabízející rovnou odpověď bez nutnosti prokliku. Právě z tohoto featured snippetu, neboli nulté pozice, čerpají hlasoví asistenti své informace. Vzhledem k tomu, že se zde často nacházejí nepřesné či chybějící odpovědi, je zde zatím značně široké pole působnosti.

Hlasoví asistenti dále získávají informace z tzv. znalostních grafů (knowledge graph), zobrazených v pravém sloupci ve výsledcích vyhledávání Google, které jsou proto pro firmy a jejich pobočky rovněž velmi důležité.

Featured snippet neboli nultá pozice ve výsledcích vyhledávání Google, zdroj Google

Featured snippet neboli nultá pozice ve výsledcích vyhledávání Google, zdroj Google

Po zjištění možných dotazů je potřeba je rozdělit do skupin podle typu webových stránek, například na místní firmy, e-shopy, zpravodajství či informační weby. První z nich – místní firmy – jsou z hlediska hlasového vyhledávání relevantní pro téměř každého hráče na trhu. U těch ostatních platí, že musí ve svém oboru něco znamenat a mít kvalitní web s vysokou autoritou.

Rozdělení dotazů podle typu webových stránek, zdroj: Omnicom Media Group

Rozdělení dotazů podle typu webových stránek, zdroj: Omnicom Media Group

Jak optimalizovat (nejen) pro hlasové vyhledávání?

Připravte své pobočky a místní filiálky pro lokální vyhledávání

Vzhledem k tomu, že uživatelé nejčastěji hledají firmy ve svém okolí, je dobré jim nabídnout pomocí Google My Business a dalších firemních zápisů, například na Yelpu či TripAdvisoru, co nejvíce informací. Potřeba je vyplnit adresu, otevírací dobu, všechny nabízené služby, oficiální fotografie, odpovědi na recenze uživatelů atd. Na svém webu by firma také měla vytvořit speciální stránku pro každou svou pobočku, taktéž s co nejpodrobnějšími informacemi. Jako ukázka dobré praxe může posloužit například Alza.cz.   

Optimalizujte obsah na webu  

Obsah na webu je zásadním bodem pro hlasové vyhledávání. Na webu je tedy nutné poskytovat stručné, srozumitelné a objektivní odpovědi na ty otázky, na které se uživatelé ptají. Odpověď by měla být přirozená, bez zbytečných odborných výrazů a dlouhá v průměru 30 slov. Ideálním způsobem, jak odpovídat na typické otázky, je speciální stránka Frequently Asked Questions (FAQ), z níž hlasoví asistenti čerpají nejčastěji. Dalším způsobem je slovníček pojmů, sloužící k vysvětlení odborných výrazů v souvislosti s nabízenými produkty. Zahrnout lze přímo do obsahu i longtailové výrazy, které nemusí být nutně v titulku nebo nadpisu.

Strukturovaná data aneb čemu hlasoví asistenti rozumí nejlépe

Dalším bodem optimalizace jsou strukturovaná data, která poskytují jasné informace a klasifikaci obsahu na stránce. Jedná se například o zprávy, hodnocení, tabulky, ceníky aj. Díky tomu pak Google lépe rozumí obsahu a může poskytnout informace hlasovým asistentům. Jedná se například o zprávy, hodnocení, tabulky nebo ceníky. Strukturovaná data implementuje webmaster tím, že si stáhne šablonu na webu schema.org. 

Rozšíření výsledků hledání Google o zpravodajské články pomocí strukturovaných dat, zdroj: www.skoda-storyboard.cz.

Rozšíření výsledků hledání Google o zpravodajské články pomocí strukturovaných dat, zdroj: www.skoda-storyboard.cz.

Vylepšete technické SEO

Rychlost webu je důležité řešit nejen pro hlasové vyhledávání, ale celkově pro SEO. Se vzrůstajícím podílem uživatelů internetu na mobilních zařízení se stává rychlost načítání jedním z důležitých faktorů také pro ranking Googlu. Uživatelé nyní očekávají, že se jim mobilní web načte do tří sekund, jinak ztrácejí pozornost a mohou odejít. To má pak negativní vliv na konverzní poměr atd. Také hlasoví asistenti dají přednost výsledku, který jsou schopni poskytnout rychleji. Pro analýzu rychlosti je možné použít například nástroj Page Speed Insights, který také navrhne možnosti optimalizace.

Mnoho hlasových asistentů, například Google Home, také upřednostňuje webové stránky zabezpečené protokolem https (asi v 70 %) a domény s vysokou autoritou. Autorita webu by se měla pohybovat nad průměrnou hodnotou webů v příslušném segmentu. S tím jde ruku v ruce pozice v organickém vyhledávání. Obsah, který je obecně na vysokých pozicích ve vyhledávání, se pravděpodobněji dostane do hlasových výsledků. Přibližně 75 % hlasových výsledků je na prvních třech pozicích na daný vyhledávací dotaz.

Při vypracovávání analýzy pro Škoda Auto jsme pro automotive segment vypočítali Ahrefs Domain Rating hodnotu kolem 65. Důvod pro vysokou autoritu je jasný – protože hlasový asistent poskytuje jediný výsledek, potřebuje mít důkaz, že cituje důvěryhodný zdroj.

Michal Šroubek, Senior Digital Performance Specialist, Omnicom Media Group

Bonusový tip

Google nedávno představil odpověď ve vyhledávání pomocí videa. V případě, že firma má řešení pro uživatele, které vyžaduje praktickou ukázku, vyplatí se dnes pojmenovat video přesně tak, jak se uživatelé nejčastěji ptají.

Na dotaz ve vyhledávání může odpovědět i video, zdroj: Google.

Na dotaz ve vyhledávání může odpovědět i video, zdroj: Google.

Optimalizace webové prezentace pro hlasové vyhledávání je z hlediska celkového SEO pozitivním krokem. Díky tomu se mohou firmy připravit na mnoho dalších internetových trendů a získat dostatečně velký náskok před konkurencí.

Autor textu: Ilona Bartošová, Digital Performance Specialist, Omnicom Media Group