Vydavatel Práva zůstal loni i přes mírné snížení v zisku

pondělí, 29. července 2019, 07:40 Tisk MediaGuru

Deník Právo udržuje ziskové hospodaření, přestože v loňském roce mírně snížil úroveň tržeb a také celkový výsledek.

Foto: MediaGuru.cz

Foto: MediaGuru.cz

Společnost Borgis, vydavatel deníku Právo, v loňském roce mírně snížila tržby na 618,3 mil. Kč (meziročně -3,6 %). Snížil se také hospodářský výsledek, firma ale zůstala v zisku, a to ve výši 12,4 mil. Kč.  Na výsledku se podle informací, které společnost uvádí ve výroční zprávě, odrazil pozvolný pokles prodaného nákladu a mírně také poklesly příjmy z tištěné inzerce. Stabilitu měla na druhou stranu vykazovat internetová inzerce.

Základní výsledky hospodaření společnosti Borgis (tis. Kč)

  2018 2017
tržby z prodeje výrobků a služeb 618 300 641 281
provozní výsledek hospodaření 17 075 29 833
výsledek hospodaření za účetní období 12 388 23 187

Zdroj: výroční zpráva Borgis 2018

Vydavatel deníku Právo v loňském roce uzavřel tiskárnu Neotypia, což sice přechodně zvýšilo některé náklady, ale od počátku letošního roku se podle vydavatele potvrzuje předpoklad úspor na nákladech za tisk deníku. Na začátku letošního roku prodala společnost i výrobní halu.

Borgis ve výroční zprávě dále zmiňuje, že začátek roku 2018 negativně ovlivnila změna distributora předplatného, která zejména v prvních měsících roku způsobila na trhu předplatného chaos. Přestože v současnosti je už situace stabilizovanější, důsledky této krize budou podle Borgisu dlouhodobější a jejich náprava si vyžádá delší čas.

Společnost na základě vývoje v prvních měsících letošního roku předpokládá, že také v roce 2019 skončí její hospodaření v zisku. V plánu má nadále rozvíjet svůj klíčový deník a jeho suplementy, za důležité považuje především stabilizaci předplatitelské sítě. Úsilí směřuje i k rozvíjení redakcí internetových serverů – podílí se na vytváření obsahu serverů Novinky.cz, Sport.cz a Super.cz, které patří do portfolia internetové společnosti Seznam.cz

Většinovým vlastníkem společnosti Borgis je šéfredaktor deníku Právo Zdeněk Porybný (59,12 %), menšinový podíl drží ve společnosti i Seznam.cz (33,6 %).

-mav-