Tištěná vydání novin tvoří 86 % výnosů vydavatelů

středa, 20. listopadu 2019, 07:40 Tisk MediaGuru

Přes nárůst digitální inzerce a předplatitelů digitálních vydání zůstávají tištěné noviny klíčovým zdrojem celkových výnosů, ukazuje ročenka WAN-IFRA.

Zdroj: Pixabay

Zdroj: Pixabay

Celkové výnosy světových vydavatelů novin (z tisku i digitálu) klesly v loňském roce meziročně o 3 %. Na poklesu se podílelo převážně snížení výnosů z prodeje tištěné inzerce, které meziročně pokleslo o 7 %. Naproti tomu výnosy z digitální inzerce se zvýšily o 5 % a podle předpovědi by měly růst také v letošním roce. Vyplývá to z nových dat zveřejněných v ročence World Press Trends 2019, kterou připravuje mezinárodní novinová organizace WAN-IFRA.

Z údajů zveřejněných v ročence dále vyplývá, že počet předplatitelů novin se ve světě loni mírně zvýšil o 0,5 % na 640 milionu lidí, kteří si noviny předplácejí denně. Mírné zvýšení počtu předplatitelů vychází především ze zvyšujícího se počtu předplatitelů digitálních vydání. Těch je meziročně o 11 % víc než v roce 2017. Většina celkových výnosů novin (54 %) pochází právě z prodeje výtisků (tištěných i digitálních).

Za posledních pět let (do r. 2018) se počet digitálních předplatitelů zvýšil o 208 % a v letošním roce by trend rozšiřování předplatitelů digitálních vydání měl pokračovat tempem na úrovni 13 %.

Přestože se digitální předplatné i digitální inzerce zvyšují, WAN-IFRA odhaduje, že 86 % celkových výnosů novinových vydavatelů stále plyne z tištěných vydání. Tisk má tak stále klíčový podíl na existenci novinového odvětví. V loňském roce se měl celkový náklad tištěných vydání novin ve světě snížit o jedno procento. Je ale zřejmé, že tento vývoj je v každém regionu odlišný, například v Evropě nebo Severní Americe náklady klesají rychleji (v Česku na úrovni 7-8 %).

Důležitým zdrojem návštěvnosti digitálních obsahů zůstává pro vydavatele Google. Měl by zajišťovat návštěvnost dvou ze tří stránek. Návštěvnost stránek novin z Googlu má být 25krát vyšší než z Twitteru a téměř 2,5krát vyšší než z Facebooku. WAN-IRA se v tomto případě odvolává na data Chartbeat.

-mav-