ČT škrtla pro příští rok 170 mil. Kč, radní rozpočet zatím neschválili

středa, 11. prosince 2019, 14:40 TV MediaGuru

Rozpočet České televize na rok 2020 zatím Rada ČT neschválila, požaduje dodání podrobnějších údajů.

Petr Dvořák, foto: MediaGuru.cz

Petr Dvořák, foto: MediaGuru.cz

Vedení České televize předložilo na rok 2020 rozpočet, který pracuje s úsporami ve výši 170 mil. Kč. Snížení nákladů se primárně dotýká výroby připravovaných pořadů, dosáhnout mají výše 100 mil. Kč. Další úspory našla ČT např. v oblasti provozních, distribučních nebo jednorázových nákladů. Celkové náklady a výnosy pro rok 2020 jsou vyčísleny na 6,775 mld. Kč. 

Radní ale návrh rozpočtu na rok 2020 ještě neschválili, vyžádané úspory pouze vzali na vědomí. Požadují od generálního ředitele Petra Dvořáka, aby do 6. ledna 2020 předložil podrobný popis výdajů souvisejících s přechodem na DVB-T2 a také specifikaci nákladů v dramatické, zábavní a sportovní tvorbě. V projednávání rozpočtu budou pokračovat poté, co obdrží uvedené údaje, a také poté, co vedení ČT předloží plán rozvoje televize pro období 2021–2024. V tomto případě je nejzazší termín 15. února 2020.

Předseda Rady ČT Jan Bednář se domnívá, že Rada ČT by měla rozpočet ČT na příští rok schválit v momentě, kdy bude znát dlouhodobé plány vývoje ČT pro období let 2021–2024. „Bez toho nemůžeme kvalifikovaně rozhodnout o rozpočtu 2020. Je tu vůle uspořit, základní náčrt rozpočtu je dobrý, ale schází nám podrobnější informace,“ zdůvodnil.

Místopředseda Rady ČT Jaroslav Dědič je toho názoru, že Česká televize musí hledat postupné úspory, aby nemusela v dalších letech po roce 2020 přistupovat k omezování rozpočtu ve výši 600-700 mil. Kč z roku na rok. „To by mohlo ohrozit nezávislost televize," řekl.

„Kroky jsou dělány proto, aby po nás nenastala potopa,“ dodal radní Zdeněk Šarapatka s poukazem na to, že v roce 2022 už nebude Rada ČT zasedat ve stávajícím složení.  

Radní také kritizovali Dozorčí komisi, která je poradním orgánem Rady ČT pro hospodaření, za to, že nedodala radním doporučení ohledně návrhu rozpočtu pro rok 2020. „Nemám důvěru v dozorčí komisi, která není schopná zaujmout jediné normální doporučení, které by Radě ČT dala,“ uvedl Šarapatka.

S možným navýšením koncesionářského poplatku, který by mohl přinést navýšení příjmů ČT, radní příliš nepočítají, vyplynulo dále z diskuse Rady ČT.

Rada ČT si úspory v rozpočtu na příští rok vyžádala na svém listopadovém zasedání.

-mav-