Do rad ČT a ČRo kandidují Veselý, Kysilka nebo Šlégr

čtvrtek, 23. ledna 2020, 17:10 Rádio, TV MediaGuru

Na uvolněná místa do Rady ČT a Rady ČRo se hlásí 122 kandidátů, z toho 90 do Rady ČT a 32 do Rady ČRo.

Zdroj: ČT

Zdroj: ČT

Do rad Českého televize a Českého rozhlasu chce 122 lidí. Do sněmovní volby šesti členů Rady ČT organizace přihlásily devět desítek kandidátů a do volby dvou členů Rady ČRo tři desítky adeptů. Oprávněné organizace mohly předkládat návrhy kandidátů do pondělní půlnoci 20. ledna.

Do rad České televize a Českého rozhlasu se hlásí třeba bývalý ministr kultury za ANO Ilja Šmíd, bývalý šéf TV Barrandov a zpravodajství ČT Roman Bradáč, někdejší ředitel České spořitelny Pavel Kysilka, bývalá tenistka Helena Suková i bývalý hokejista a poslanec Jiří Šlégr. Mezi kandidáty je třeba také moderátor Luboš Xaver Veselý navržený spolkem šéfa strany Trikolóra Václava Klause mladšího nebo ekonom Vladimír Pikora.

V prvním únorovém týdnu uspořádá sněmovní volební výbor veřejné slyšení s kandidáty. Následně zúží počet nominantů tak, aby na jedno volné místo připadali vždy tři. V závěrečné sněmovní volbě se tak utká 18 kandidátů o místa v televizní radě a šest kandidátů o pozice v rozhlasové radě. Volba se uskuteční v březnu.

Patnáctičlenná Rada České televize a devítičlenná Rada Českého rozhlasu jsou orgány, jejichž prostřednictvím veřejnost uplatňuje své právo kontroly těchto veřejnoprávních médií. Do jejich působnosti náleží například jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtů těchto médií.

Mandát šesti současných členů televizní rady a dvou členů rozhlasové rady skončí 26. března.

Plné seznamy kandidátů uvádíme níže.

Seznam kandidátů do Rady ČT 

jméno, navrhující organizace

1. JUDr. Miroslav Augustin, Klub českých turistů, odbor Pohoda Praha

2. Ing. Jan Bednář, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

3. Luboš Beniak, Nadace Charty 77

4. Jakub Bielecki, Tenisový klub Louny, z. s.

5. Roman Bradáč, Metropolitní univerzita Praha

6. PaedDr. Eva Brožová, Rytmus- od klienta k občanovi, o.p.s.

7. Mgr. Adam Černý, FITES, z. s.

8. Mgr. Radovan Daněk, Centrum Vysočina, o.p.s.

9. Ing. Tomáš Doležal, Šance na návrat, z.s.

10. Bc. et Bc. Michal Doležel, Tělocvičná jednota Sokol Brno I

11. Vratislav Dostál, Tělocvičná jednota Sokol Brno I

12. PhDr. Ivan Douda, 1.Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In, o.p.s. 2. Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

13. Jan Exner, Idealisté.cz, z.s.

14. Jan Foll, Odborový svaz hromadných sdělovacích prostředků

15. JUDr. Pavel Foltán, Syndikát novinářů jižní Moravy

16. Bc. Martin Fryč, Technická univerzita v Liberci

17. Martin Hausenblas, Ústecká komunitní nadace

18. doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D., Ekumenická akademie, z. s.

19. Mgr. Hana Hemzáčková, Centrum Hájek z. ú.

20. MgA. Marek Hladký, DILIA, divadelní literární, audiovizuální agentura, z.s.

21. Mgr. Zdeněk Holý, Akademie múzických umění v Praze

22. Ing. Eva Hubková, Český svaz včelařů, z.s.

23. Mgr. Pavel Chalupa, Židovská liberální unie v České republice

24. Heřman Chromý, Svobodu médiím! z.s.

25. PhDr. Petr Jedinák, Ph.D., MBA, Šance na návrat, z.s.

26. Pavel Kačírek, FITES, z. s.

27. Ing. Michal Klíma, Federace židovských obcí v České republice

28. Bc. Eugenie Koblížková, Život 90, z. ú.

29. Daniel Kolský, Glopolis, o. p. s.

30. PhDr. Jakub Končelík, Ph.D., Univerzita Karlova

31. Ing. Jiří Králík, 1. Slovanská unie, z.s., 2. Svět a divadlo, z.s., 3. České centrum PENKLUBU, 4. Komba, z.s., 5.Centrum pro kulturu a společnost, z.s., 6. Ukrajinská iniciativa Jižní Moravy, z.s., 7. Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s., 8. Život 90, z.ú.

32. JUDr. Jaroslav Kravka, Pétanque club Brněnští Draci, z.s.

33. Ing. Pavel Kysilka, CSc., Svaz průmyslu a dopravy České republiky

34. PhDr. Marína Landová, Ph.D., Asociace finanční a občanské gramotnosti, z.s.

35. PhDr. Roman Lipčík, SANANIM, z. ú.

36. Ing. Hana Lipovská, Česká biskupská konference

37. prof. PhDr. Olga Lomová, CSc., 1. DILIA, divadelní literární, audiovizuální agentura, z.s. 2. AFS, z.s. 3. Institut dokumentárního filmu 4. Předkladatelé Severu, z.s. 5. České centrum Mezinárodního PEN-Klubu 6. Obec Předkladatelů, z.s. 7. Síť pro rodinu, z. s. 8. Asociace spisovatelů, z. s. 9. APA - Asociace producentů v audiovizi 10. ARAS

38. Ing. Jiří Maceška, Česko-izraelská smíšená obchodní komora

39. Ing. Bc. Dana Makrlíková, Nadační fond Dům Umění

40. doc. RNDr. Luboš Marek, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze

41. Mgr. Pavel Matocha, 1. Spolek českých právníků Všehrd, 2. Šachový svaz České republiky, z.s., 3. Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s.

42. Mgr. Richard Medek, Unie armádních sportovních klubů ČR

43. Bc. Petr Meškán, ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním pojištěním, z. ú.

44. ThDr. PhDr. Radek Mezuláník, Ph.D., Moravsko-slezská křesťanská akademie, z.s.

45. Mgr. Monika Mihaličková, ROMEA, o. p. s.

46. Mgr. Libor Michálek, MPA 1. ARAS - Asociace režisérů. Scenáristů a dramaturgů, 2. AFS - Asociace filmových střihačů a střihaček, z. s.

47. Ivo Mrázek, Český klub zlatokopů

48. Ing. Jan Novák, MBA, ARS MATROPOLIS, zapsaný spolek

49. Lucie Frederika Groene Odkolek, Spolek Sportovní kluk BASKETBAL Rokycany

50. Mgr. Jaromír Ostrý, Krajská organizace Svazů důchodců ČR, p.s.

51. Petr Pánek, Kulturní centrum Cooltour Ostrava, z. ú.

52. PhDr. Jaroslav Petr, Výbor národní kultury, z.s.

53. Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky

54. doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D., Akademie věd České republiky

55. Mgr. Jan Prokeš, APA - Asociace producentů v audiovizi

56. Mgr. Roman Prorok, DEBRA ČR, z.ú.

57. JUDr. Dagmar Raupachová, Společnost Václava Morávka, z.s.

58. Mgr. David Rožek, Národní stálá konference o bezpečnosti (NSKB), z.s.

59. Jan Rubeš, Česká protipirátská únie

60. Mgr. Joel Ruml, Českobratrská církev evangelická

61. Šimon Ryšavý, 1.Press Centrum Brno, 2. Občanské sdružení Odkaz legionářů a odboje v naší vlasti

62. Dr. Borek Severa, APA - Asociace producentů v audiovizi

63. Mgr. Martin Schmarcz, Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem

64. Bc. Jan Schneider, Idealisté.cz, z. s.

65. doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc., Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

66. Mgr. Marta Smolíková, 1. Institut dokumentárního filmu, 2. AFS - Asociace filmových střihačů a střihaček, z.s.

67. PhDr. Helena Suková, FITES, z. s.

68. Mgr. Markéta Supa, M.A., Ph.D., Univerzita Karlova

69. Ing. Stanislav Staněk, Komora auditorů České republiky

70. PhDr. Jan Svačina, FITES, z. s.

71. Mgr. Martin Šimáček, Platforma pro sociální bydlení, z.s.

72. Mgr. et Bc. Petr Šlechta, Rytíři 21. století, z.s.

73. Jiří Šlégr, HC Litvínov Sportovní spolek

74. PhDr. Ilja Šmíd, Vysoká škola ekonomická v Praze

75. Ing., Ing., arch. Petr Štěpánek, PhD., Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu

76. prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., dr.h.c., Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.

77. PhDr. Aleš Ulm, APA - Asociace producentů v audiovizi

78. JUDr. Miroslav Uřičař, 1. Asociace direct marketingu, e- commerce a zásilkového obchodu, z.s., 2. Pražský spolek ochránců zvířat

79. PhDr. Jan Vaculík, Svaz podnikatelů ve stavebnictví

80. Petr Vaďura, Evangelická církev metodistická

81. Ing. Lada Vávrová, Náruč, z. s.

82. Mgr. Vlastimil Venclík, FITES, z. s.

83. Bc. Lubomír Veselý, Centrum pro občanské svobody, z.s.

84. Mgr. Ing. Daniel Vodrážka, Olomoucké centrum otevřeného vzdělávání

85. PhDr. Jaromír Volek, Ph.D., ARAS - Asociace režisérů, scénaristů a dramaturgů

86. PhDr. Jiří Závozda, Každý koš pomáhá, z.s.

87. Mgr. Alena Zemančíková, ARAS - Asociace režisérů, scénaristů a dramaturgů

88. Ing. Radek Žádník, Muzejní spolek Dobříšska, z. s.

89. PhDr. Milan Mostýn, Nadační fond Projekt Nevina

90. Jaroslav Novák, Nadační fond Projekt Nevina

Seznam kandidátů do Rady ČRo

jméno, navrhující organizace

1. Jan Bárta, ADRA, o. p. s.

2. Mgr. Hana Dohnálková, dipl. um., Základní umělecká škola Dobřichovice

3. Jana Hradilková, Nadace Via společně s Bílým kruhem bezpečí

4. MgA. Jiří Hromada, Prague Pride z.s.

5. Mgr. Božena Jirků, Nadace Jedličkova ústavu

6. JUDr. Pavel Kosatík, Český filmový a televizní svaz FITES, z.s.

7. PhDr. Miroslav Krupička, Badatelský nadační fond Anny a Jaroslava Křejčího

8. Ing. Roman Kučera, Atletický klub Adama Sebastiána Helceleta, z. s.

9. Mgr. Ervín Kukuczka, Církev československá husitská

10. Ing. Marek Lichtenberk, yourchance o. p. s.

11. PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., Československá obec legionářská, z. s.

12. RNDr. Markéta Mališová, Pražský literární dům autorů německého jazyka (nadační fond)

13. MgA. Petr Michálek, Zlínská křižovatka, z. s.

14. PhDr. Mgr. Salim Murad, Ph.D., POST BELLUM, o.p.s.

15. Petr Palovčík, Spolek pro navrácení sochy TGM do Jihlavy

16. doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D., 1. Česká lekařská společnost J.E. Purkyně, z. s. 2. ARAS - Asociace režisérů, scénaristů a dramaturgů

17. Petr Placák, Český filmový a televizní svaz FITES, z.s.

18. Mgr. Marek Pokorný, Společnost Jindřicha Chalupeckého, z. s.

19. PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA, Akademie věd České republiky

20. MgA. Antonín Slováček, Svaz hudebníků České republiky

21. Bc. David Svoboda, Český olympijský výbor

22. PhDr. Petr Šafařík, 1. Iuridicum Remedium, z. s. 2. ARAS - Asociace režisérů, scénaristů a dramaturgů

23. doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., Akademie věd České republiky

24. PhDr. Oldřich Šesták, Občanská sdružení Mahler 2000 - Společnost Gustava Mahlera z. s.

25. PhDr. Ilja Šmíd, Vysoká škola ekonomická v Praze

26. JUDr. Ivana Tothová, Omnium, z. s.

27. Tomáš Trejbal, TJ EME Mělník, z.s.

28. Jana Víchová, 1. Sportovní klub dětí a mládeže Děčín, z. s. 2. Klub přátel Věry Čáslavské, z. s.

29. Ladislav Vrchovský, Spolek pro kulturní deník Ostravan. Cz

30. Zoša Vyoralová, Česko-izraelská smíšená obchodní komora

31. MgA. Ondřej Zicha, Svaz autorů a interpretů

32. Jan Zilvar, Svaz autorů a interpretů

-čtk-