Mladá fronta musela vyhlásit insolvenci

čtvrtek, 13. února 2020, 09:20 Tisk MediaGuru

Vydavatelství Mladá fronta uvedlo, že nemělo ze zákona jinou možnost než na sebe podat insolvenční návrh a připravuje se na reorganizaci.

Zdroj: MediaGuru.cz

Zdroj: MediaGuru.cz

Společnost Mladá fronta oznámila, že byla nucena podat na sebe insolvenční návrh a připravuje se na reorganizaci. Učinila tak poté, co se nepodařilo uzavřít dohodu se strategickým investorem, financující banka požádala o jednorázovou úhradu provozního kontokorentu, zablokovala bankovní účty společnosti a stávající akcionář zatím nedokázal pokrýt vznikající ztrátu vydavatelství.

„Od loňského listopadu čelíme šikanóznímu insolvenčnímu návrhu společnosti Bazcom, přestože jsme jeho spornou pohledávku uhradili, abychom zabránili dalším nezvratným škodám na reputaci a obchodních vztazích společnosti. To, že se v den zpětvzetí insolvenčního návrhu společností Bazcom objevil další insolvenční navrhovatel, společnost Bizpoint, vůči níž žádné závazky neevidujeme, vyvolává důvodné pochybnosti ohledně skutečného záměru osob stojících za těmito subjekty. Nicméně tento cílený tlak mířící na likvidaci společnosti vyústil v to, že úvěrující banka nám oproti zavedené praxi minulý týden zesplatnila provozní kontokorent, zablokovala bankovní účty a někteří významní klienti v důsledku podaného insolvenčního návrhu váhají se splatností našich faktur,“ vysvětluje okolnosti tohoto kroku generální ředitel vydavatelství Mladá fronta Jan Mašek.

Dodal, že jediný akcionář společnosti (František Savov)  zatím nedokázal dodržet závazek, že bude financovat provozní ztrátu, kterou se v posledních dvou letech dařilo výrazně snižovat a kterou firma letos podle finančního plánu měla poprvé proměnit v mírný zisk. „Představenstvo společnosti Mladá fronta a.s. bohužel nemá v této chvíli ze zákona jinou možnost, než požádat o ochranu před věřiteli a podat insolvenční návrh. Doufáme, že situaci bude možné vyřešit reorganizací, která umožní zachování pracovních míst a provozu společnosti,“ věří Jan Mašek.

Firma zároveň uvedla, že tři měsíce vleklého insolvenčního řízení bylo pro poškozující. Management vydavatelství kromě obrany společnosti u insolvenčního soudu hledal i další způsoby řešení složité situace, v níž se vydavatelství s pětasedmdesátiletou tradicí ocitlo. „Situaci jsme se snažili řešit intenzivním jednáním s akcionářem i se strategickým investorem, významnou slovenskou investiční skupinou, která byla připravena do společnosti vstoupit a kapitálově ji posílit. Tato jednání probíhala až do včerejšího večera, k dohodě však přes veškeré úsilí nedošlo,“ uvedl Jan Mašek.

Krajský soud v Českých Budějovicích již určil předběžnou insolvenční správkyni, jejíž úlohou bude zejména zajistit další provoz vydavatelství a uspokojovat související pohledávky věřitelů. „Věříme, že bude zajištěna kontinuita provozu společnosti a nedojde k přerušení vydávání našich titulů. Jsme připraveni poskytnout insolvenční správkyni maximální součinnost a hledat způsoby, jak stávající situaci Mladé fronty a.s. řešit co nejlepším způsobem jak s ohledem na obchodní partnery a zaměstnance, tak s ohledem na úctyhodnou tradici společnosti," dodal Mašek

Vlajkovou lodí vydavatelství je týdeník Euro a portál Euro.cz. Spolu s týdeníkem Euro vychází také Top speciály, lifestylové magazíny Esence a Hipster. Divize Online provozuje také ekonomický web Finance.cz a dalších 12 specializovaných online titulů. Divize Knihy na trh ročně uvede kolem 250 nových knižních titulů pro širokou veřejnost a odborníky ve zdravotnictví. Je také vydavatelem auto-moto a hobby magazínů, zdravotnických časopisů, titulů Puntík, magazín Maminčin Puntík a časopis Tečka pro děti.

-mav-