Výnosy HBO dál rostou, zvyšují se příjmy z předplatného

pondělí, 27. července 2020, 07:30 TV MediaGuru

Společnost HBO Europe loni opět navýšila své výnosy a růstový výhled očekává i letos. Situace ohledně pandemie firmu negativně neovlivňuje.

Zdroj: HBO

Zdroj: HBO

Čistý obrat společnosti HBO Europe, provozovatele televizního vysílání, se loni zvýšil na 4,7 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o téměř čtvrtinu. Zisk po zdanění vystoupal na 752 mil. Kč a oproti předešlému roku se zvýšil o 63 %. Vyplývá to z údajů zveřejněných ve výroční zprávě HBO Europe za rok 2019.

Základní ukazatele hospodaření HBO Europe (tis. Kč)

HBO Europe 2019 2018 změna (%)
čistý obrat za účetní období 4 665 976 3 761 276 +24
provozní výsledek hospodaření 974 678 556 088 +75
hospodářský výsledek po zdanění 751 661 461 779 +63

Zdroj: výroční zpráva HBO Europe 2019

HBO Europe se loni podařilo zdvojnásobit výnosy z prodeje předplatného, a to na domácím trhu i v zahraničí. Převážná část domácích výnosů společnosti za roky 2019 a 2018 je soustředěna na hlavní zákazníky kabelového vysílání (UPC, O2, CentroNet). Zahraniční výnosy jsou tvořeny především zákazníky ze skupiny HBO.

Do své původní tvorby pak firma loni investovala 1,84 mld. Kč.

Struktura výnosů HBO Europe (tis. Kč)

výnosy 2019 - domácí 2019 - zahraniční 2018 - domácí 2018 - zahraniční
předplatné  350 921 818 273 167 972 361 087
licenční poplatky 2 032 3 384 181 4 696 2 975 331
ostatní 603 702 133 193

Zdroj: výroční zpráva HBO Europe 2019

Firma pro rok 2020 předpokládá další růst tržeb, a to až na úroveň 5 mld. Kč. Z informací zveřejněných ve výroční zprávě mj. vyplývá, že k dobrému výsledku má pomoct také nucené setrvání lidí doma v době pandemie Covid-19. „Předpokládáme, že nárůst tržeb bude způsoben zejména díky bohaté a různorodé nabídce filmů a seriálů a také dle očekávání rostoucí distribucí služby HBO Go. V neposlední řadě vnímáme zvýšený zájem o naše služby v době současné krize způsobené pandemií Covid-19,“ uvádí vedení společnosti ve výroční zprávě za rok 2019.

Podle názoru managementu se situace kolem Covid-19 neustále mění a společnost proto situaci monitoruje. Domnívá se ale, že možné dopady Covid-19 nemají mít významný vliv na „předpoklad nepřetržitého trvání podniku

-mav-