Euro v tisku nevyšlo, redakce vyzývá k záchraně týdeníku

úterý, 24. listopadu 2020, 19:05 Tisk, Aktuality , Aktualizováno MediaGuru

Situace ve vydavatelství Mladá fronta se odráží i na jeho titulech, vydání týdeníku Euro měla zastavit insolvenční správkyně.

Zdroj: repro týdeníku Euro

Zdroj: repro týdeníku Euro

Insolvenční správkyně vydavatelství Mladá fronta Petra Hýsková zastavila vydání nového čísla týdeníku Euro. Je to zásah do majetkové podstaty dlužníka. V insolvenčním rejstříku to uvedli zástupci věřitelského výboru. Podobná je situace s měsíčníkem Profit. Hýsková v úterý ČTK řekla, že připravuje vyjádření pro insolvenční soud, které zveřejní v rejstříku. Redaktoři týdeníku a webu Euro.cz v dopise zaslaném zúčastněným stranám, který má ČTK k dispozici (celé znění viz níže), označili zastavení vydání čísla za nepřijatelný krok.

Věřitelskému výboru, soudu i insolvenční správkyni poslal za redakci týdeníku a webu Euro.cz dopis člen redakce Eura Ondřej Stratilík. Redakce žádá o rychlé kroky vedoucí k záchraně týdeníku Euro a o vyjádření k zadržování výplat. Jiný pracovník firmy, grafik Jakub Adamů, podle věřitelů uvedl, že z vydavatelství, jež je v insolvenci, „zbylo torzo, zmrzačené finančně i personálně, a to neschopností dovést vleklé insolvenční řízení zdárně a včas ke konci s kladným výsledkem."

Zástupci věřitelů uvedli, že to, že nové Euro nebylo vytištěno (elektronické vydání č. 47/2020 je k dispozici), znamená významné narušení vztahu s odběrateli, zadavateli reklamy a zásah do majetkové podstaty vydavatelství. Nebude totiž možné vyfakturovat objednané inzeráty a komerční přílohy v hodnotě stovek tisíc Kč.

„Žádáme všechny zúčastněné strany, aby vynaložily potřebné úsilí pro záchranu Mladé fronty a urychlený prodej. Tímto Vás vyzýváme k odblokování současného patového stavu a nalezení bleskového řešení pro záchranu jednotlivých částí vydavatelství," píše se v dopise redakce týdeníku a webu Euro.cz. „Jsme přesvědčeni, že prodej funkčního vydavatelství či jednotlivých divizí Mladé fronty je z pohledu vypořádání věřitelů efektivnější cesta než zastavení provozu podniku," uvádí dopis.

Představitelé Eura v dopise uvedli, že zaměstnanci a spolupracovníci redakce dosud neobdrželi mzdy za říjen. Insolvenční správkyně podle nich také spolupracovníkům redakce nesdělila, zda bude plnit povinnosti ze smluv namísto dlužníka. „Pokud tak v souladu se zákonem učiní, nebude možné zajistit vydávání týdeníku Euro ani provoz Euro.cz," napsali. Hrozí tak podle nich odchod klíčových členů redakce.

„Věřitelský výbor považuje za skandální, že insolvenční správkyně postupuje zcela neřízeně a k zastavení vydávání časopisu 20. listopadu přistoupila bez předchozího projednání s pracovníky redakce. Svým rozhodnutím zmařila vydání připraveného čísla týdeníku Euro 47/2020, práci celé redakce, výrazně narušila důvěru čtenářů a zejména inzerentů, nehovoře o naprosté ztrátě důvěry významných obchodních partnerů vydavatelství," uvedl výbor. Podle výboru pomíjí jednání insolvenční správkyně zájmy věřitelů i Mladé fronty.

Hýsková řekla, že do několika hodin zveřejní stanovisko v insolvenčním rejstříku. „S ohledem na minulé události a doporučení soudu ve vztahu k médiím chci, aby měl tyto informace první soud. Na stáncích (aktuální číslo časopisu Euro) není, tak pravděpodobně nevyšel," řekla.

Euro patří do portfolia vydavatelství Mladá fronta, které je v konkurzu. V tomto týdnu mělo dojít k dalšímu pokusu o aukční prodej vydavatelství, což by mohlo vést ke stabilizaci situace. Krajský soud se ale rozhodl, že výjimku k aukci neudělí. Insolvenční správkyně Petra Hýsková minulý týden varovala, že vydavatelství hrozí zastavení provozu.

Vyjádření redakce týdeníku Euro a Euro.cz

V Praze dne 23. 11. 2020

Vážení,

obracíme se na Vás v otázce záchrany vydavatelství Mladá fronta, respektive týdeníku Euro a webu Euro.cz, který reprezentujeme. Vývoj posledních událostí, které vyvrcholily v pátek 20. listopadu bezprecedentním rozhodnutím o nevytištění nového vydání týdeníku Euro, je podle nás nepřijatelný. Žádáme všechny zúčastněné strany, aby vynaložily potřebné úsilí pro záchranu Mladé fronty a urychlený prodej. Tímto Vás vyzýváme k odblokování současného patového stavu a nalezení bleskového řešení pro záchranu jednotlivých částí vydavatelství. Jsme přesvědčeni, že prodej funkčního vydavatelství či jednotlivých divizí Mladé fronty je z pohledu vypořádání věřitelů efektivnější cesta než zastavení provozu podniku.

Mladá fronta je s 75letou historií nejdéle fungujícím vydavatelstvím v České republice, týdeník Euro vychází od roku 1998 a po celých 22 let je nejvlivnějším ekonomickým týdeníkem v Česku. Poslední vývoj v Mladé frontě, zejména pak v přístupu k týdeníku Euro, který je dlouhodobě označován za vlajkovou loď vydavatelství, nás donutil k sepsání této výzvy.

Rozhodnutí insolvenční správkyně o nevytištění (kompletně připraveného a vyrobeného) aktuálního vydání týdeníku Euro 47/2020 nejen že znehodnotilo práci redakce, ale také otřáslo důvěrou čtenářů, předplatitelů a zejména inzerentů, kteří navzdory těžké době zůstávají Euru nakloněni. Toto rozhodnutí bude mít ve finále negativní dopad na majetkovou podstatu Mladé fronty, tedy i Vás, věřitelů. Kvůli tomu, že nedošlo k vytištění aktuálního vydání, nebude možné klientům vyfakturovat objednané inzeráty a komerční přílohy v hodnotě stovek tisíc korun. Cílem tohoto dopisu není rozebírat důvody tohoto rozhodnutí, které navíc neznáme, ale poukázat na to, že jakákoli delší prodleva ve vydávání Eura či v plnění webu povede k nevratným škodám na majetkové podstatě
podniku.

Nevytištění kompletně připraveného vydání, které nám nebylo jakkoli vysvětleno, natož předem ohlášeno, je navíc pro nás naprosto zásadním a nepřijatelným zásahem do redakční činnosti. V situaci, kdy chybí jakákoli vize a nejsou zaručeny základní podmínky pro fungování redakce, je téměř nemožné vytvářet kvalitní žurnalistiku a být nadále konkurenceschopným titulem.

Redakce týdeníku Euro již téměř rok pracuje na hraně možností samotné existence, především proto, že nám na Euru záleží. Přesto zaměstnanci stejně jako smluvní spolupracovníci dosud neobdrželi mzdy a odměny za měsíc říjen 2020. Insolvenční správkyně se rovněž vůči spolupracovníkům redakce nevyjádřila ve smyslu § 253 odst. 1 insolvenčního zákona, zda hodlá plnit povinnosti z uzavřených smluv o spolupráci namísto dlužníka. Ti jsou tak oprávněni odepřít plnění do doby, než jim bude zabezpečeno nebo poskytnuto plnění. Pokud tak v souladu se zákonem učiní, nebude možné zajistit vydávání týdeníku Euro ani provoz Euro.cz. Vzhledem k zadržování plateb a stále se prodlužující nejisté situaci také hrozí odchod klíčových členů redakce.

S ohledem na všechny uvedené skutečnosti důrazně žádáme o neprodlené kroky k záchraně týdeníku Euro, respektive Mladé fronty, a to v řádu dnů. Žádáme o jasné vyjádření insolvenční správkyně v otázce zadržování plateb a termínu jejich výplat, stejně jako vyjasnění následujících kroků v insolvenčním řízení, které by měly směřovat k prodeji podniku nebo jeho jednotlivých částí.

Ondřej Hergesell, šéfredaktor Vladimír Ira, art director
Petr Fischer, analytik
Jakub Adamů, grafik
Petr Třešňák, šéfeditor
Petr Malinovský, grafik
Michal Hron, editor
Josef Blaho, grafik
Jan Novotný, šéfreportér
Richard Cortés, ilustrátor
Klára Donathová, reportérka
Kateřina Špačková, korektorka
Petra Jaroměřská, reportérka
Rea Čepelová, korektorka
Jiří Zatloukal, reportér
Pavel Ilek, korektor
Ondřej Stratilík, reportér
Adam Krupa, šéfredaktor Euro.cz
Filip Zelenka, redaktor Euro.cz

-čtk-, -mav-

Aktualizováno v úterý 24.11. 2020 v 19:05 o znění dopisu redakce týdeníku Euro a Euro.cz. Titulek jsme upravili.

Aktualizováno ve středu 25.11. 2020 v 10:00 o plné znění vyjádření redakce týdeníku Euro.