Soud ukončil provoz vydavatelství Mladá fronta

úterý, 22. prosince 2020, 17:25 Tisk , Aktualizováno MediaGuru

Ke konci roku opustí Mladou frontu většina zaměstnanců, vydavatelství stojí podle managementu před „totálním kolapsem". Soud provoz vydavatelství ukončil.

Zdroj: MediaGuru.cz

Zdroj: MediaGuru.cz

Krajský soud v Českých Budějovicích v úterý 22. prosince vyslyšel návrh insolvenční správkyně a rozhodl o ukončení provozu společnosti Mladá fronta. Proti rozhodnutí se nelze odvolat. „Insolvenční soud další provoz dlužníkova závodu považuje za nemožný, neboť nelze déle připustit stav, kdy vznikají další nemalé pohledávky za majetkovou podstatou, na jejichž úhradu nejsou žádné použitelné zdroje a činností závodu není možné dále udržovat jeho hodnotu," stojí v soudním odůvodnění.

Věřitelé žádají od vydavatelství dlužnou částku přibližně 400 milionů korun. Kumulovaná ztráta Mladé fronty je podle insolvenčního rejstříku téměř 200 milionů korun.

Insolvenční správkyně vydavatelství Mladá fronta (MF) trvala i po pátečním jednání věřitelského výboru na svém návrhu ukončit provoz Mladé fronty. Odůvodnila to tím, že v majetkové podstatě společnosti nejsou žádné disponibilní prostředky k úhradě nákladů nezbytně nutných k zachování provozu a rovněž to, že má docházet k neustálému nárůstu pohledávek za majetkovou podstatou. V druhé polovině roku také ukončila spolupráci s MF podstatná část pracovníků a „zbývající část tak s největší pravděpodobností učiní nejpozději do konce roku 2020”. S MF mají spolupráci také ukončovat klíčoví obchodní partneři a poskytovatelé služeb.

Ze zprávy managementu MF vyplynulo, že jednotlivé části vydavatelství se znehodnocují. Například v divizi online by mělo v řádu několika dnů dojít ke smazání obsahů všech webů MF a finanční hodnota této divize se tak bude blížit k nule.

V divizi tištěných titulů vyšel poslední tištěný časopis 16. listopadu 2020. Časopisy, které byly po tomto datu k vydání připraveny, už nemohly být vytištěny a distribuovány. Jde o týdeník Euro, měsíčníky Auto7, auto motor sport, auto motor a sport Classic, Udělej si sám, Motocykl, Puntík a Tečka!. Management vydavatelství také očekává, že do konce letošního roku odejdou pracovníci redakcí jednotlivých časopisů. V majetkové podstatě zůstanou pouze ochranné známky.

V knižní divizi došlo od května k utlumení vydávání nových titulů a dochází k vypovídání licenčních smluv autorů. Většina zaměstnanců knižní divize chce firmu opustit v tomto týdnu (tj. v týdnu od 21.12. 2020) a v týdnu následujícím. „Pakliže nedojde k okamžitému narovnání dílčích závazků zejména vůči klíčovým dodavatelům, tak do konce roku očekáváme ztrátu lidského kapitálu blížící se ke 100 %, a to i z důvodu možnosti okamžitého ukončování smluv pro neplacení říjnových mezd a odměn," konstatuje management MF a dodává, že všechny tři divize MF stojí před totálním kolapsem zejména z důvodu zastavení veškerých plateb po 27.10. 2020. Jako východisko z této situace navrhuje prodej společnosti jako celku nebo jejích jednotlivých částí, a to nejpozději v prvním lednovém týdnu 2021. Druhou variantu spatřuje v selektivním hrazení pohledávek včetně uhrazení závazků dodavatelům.

Insolvenční správkyně evidovala ke konci minulého týdne 16 zájemců o dílčí části MF. „S těmito zájemci IS intenzivně jedná a v součinnosti s managementem dlužníka jim poskytuje podklady nezbytné ke konkretizaci jejich nabídek do podoby, která by byla projednatelná s věřitelským výborem, zajištěnými věřiteli a insolvenčním soudem," uvádí se ve zprávě insolvenční správkyně.

-mav-

Aktualizováno v úterý 22.12. 2020 v 17.25 o informaci o rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích. Text zprávy i titulek jsme upravili.