Polovině PR agentur klesly příjmy, letos čekají největší růst v IT

pondělí, 25. ledna 2021, 07:15 PR MediaGuru

V roce 2020 přišly agentury po celém světě o polovinu zakázek, přesto očekávají v příštích letech opětovný nárůst PR trhu.

Zdroj: Shuttersock

Zdroj: Shuttersock

V loňském roce přišly agentury po celém světě o polovinu zakázek, přesto očekávají v příštích letech opětovný nárůst PR trhu. Vyplývá to z mezinárodní zprávy The World PR Report 2020/2021od International Communications Consultancy Organisation (ICCO).  Zpráva kromě dat za minulý rok ukazuje také trendy, které lze očekávat v následujících letech. Vychází z informací poskytnutých 268 PR profesionály z celého světa. Společnost Newton Media představí detailní výsledky zprávy na webináři konaném 28. ledna od 14 hodin, na kterém vystoupí Rob Morbin, zástupce generálního ředitele ICCO. Data za Českou republiku doplní Patrik Schober, předseda výkonné rady APRA.

Podle zprávy čelily vloni dvě třetiny agentur (62 %) zpožděným nebo zrušeným zakázkám a téměř polovina (46 %) ztrátě příjmů. „Mezi nejvíce postižené sektory patřilo dle očekávání pohostinství a cestovní ruch, zábavní průmysl a prodej luxusního zboží,“ říká Magdalena Horánska ze společnosti Newton Media. „Naopak segmenty, které pod vlivem covidu-19 nejvíce rostly, jsou IT a technologie, zdravotnictví a finanční služby. Právě v těchto sektorech očekávají PR agentury největší růst i v příštích 5 letech.“ Pandemie také výrazně zvýšila poptávku po krizové komunikaci a práci s online komunitou, tedy komunikaci (nejen) se zákazníky v prostředí sociálních sítí. Celkově největší zájem se však v loňském roce týkal korporátní reputace a strategického poradenství. Vlivem sociálních médií měla veřejnost přehled, jak se daná společnost zachovala. Zatímco některé firmy se vydaly cestou optimalizací a úsporných opatření, jiné se rozhodly pro empatii a společenskou zodpovědnosti dostatečně prezentovanou v online prostoru.

Investice do multimédií, influencerů a datových analytiků

Podobné trendy lze předvídat i v příštích pěti letech, kdy vysoký nárůst zakázek se čeká v poskytování strategického poradenství, korporátní komunikaci a v oblasti práce s online komunitou. „Zásadní roli bude hrát i tvorba multimediálního obsahu, influencer marketing a oblast výzkumu či plánování. Všechny tyto trendy byly patrné již před pandemií ale až s ní tento vývoj akceleroval. PR profesionálové nyní budou muset prokázat klientům svou hodnotu smysluplným a věrohodným způsobem, aby obhájili svůj rozpočet,“ doplňuje Horánska. Z odpovědí agentur vyplynulo, že klienti za relevantní metriku výstupů nejčastěji považují počty mediálních výstupů (29 %), následované propojením komunikačních aktivit s obchodními výsledky (20 %) a angažovanost (17 %). Mezi služby PR agentur, na které bude mít největší dopad rozvoj technologií, proto zařadili respondenti měření a analytiku, výzkum, insight a plánování.

Boj o zaměstnance?

Z reportu také vyplývá, že velkou výzvou stále zůstává nábor nových pracovníků. Ředitelé agentur předvídají, že nové zaměstnance budou nejvíce hledat v řadách konkurenčních agentur (60 %), mezi novináři (45 %) a v programech pro absolventy (45 %). Specifickou výzvou pak bude najímání lidí s digitálními dovednostmi a se schopnostmi zpracovávat data a provádět měření a analýzu. Jestliže rok 2020 byl rokem přežití, ten následující má být obdobím velkého růstu a rozvoje PR. „Navzdory obtížným časům přináší The World PR Report i dobré zprávy. Většina ředitelů PR agentur vidí budoucnost optimisticky a v příštích letech očekává opětovný nárůst PR trhu. Toto odvětví tak patří mezi světlé výjimky, které aktuálně vyhlíží do nadcházejících měsíců pozitivně,“ uzavírá Horánska.