Platforma Skillminers propojí marketingové freelancery s klienty

pondělí, 15. února 2021, 16:00 Internet & Mobil MediaGuru

Na trh vstoupila nová platforma, která chce propojovat klienty se specialisty na volné noze.

Pavel Pajkrt, zdroj: Skillminers

Pavel Pajkrt, zdroj: Skillminers

Na trh digitálního marketingu vstoupila platforma Skillminers. Jejím cílem je propojit specialisty na volné noze s klienty. Klientům chce zajistit výběr vhodných specialistů nejen z odvětví digitálního marketingu, ale také z řad kodérů, byznysové analytiky nebo grafiky

„Dlouhodobě jsme cítili potřebu vytvořit na trhu platformu, která pomůže freelancerům věnovat se vlastnímu řemeslu a starosti se sebepropagací i obchodem delegovat. Vedle toho se často setkáváme s klienty, kteří nemají zájem o spolupráci s agenturou, ale samostatné vyhledávání specialistů na volné noze je pro ně rizikové a náročné. Proto vznikla platforma Skillminers, která má za cíl oba tábory propojit pro efektivní a vzájemně přínosnou spolupráci,“ zdůvodnil vznik nové platformy Pavel Pajkrt, Executive Director Skillminers.

Specialistům by platforma Skillminers měla nabídnout především zjednodušení procesu oslovení a zobchodování klientů. Zároveň jim má nabídnout snazší propojení s dalšími specialisty. Klienti zase mají mít kontrolu nad výběrem konkrétního člověka. Mohou si vybrat konkrétního člověka, který jim vyhovuje nejen profesně, ale i lidsky. 

Skillminers tak nabídne klientům alternativu k dosavadním možnostem spolupráce. Firmy doposud volily mezi najmutím marketingové agentury, přijetím konkrétního specialisty jako zaměstnance a spoluprací s freelancerem. „Rozhodně se nechceme stát konkurencí pro marketingové agentury, ale u určité části klientů i specialistů vnímáme potřebu jiného formátu spolupráce,“ objasňuje Pajkrt.

Na další otázky spojené s fungováním nové platformy jsme se zeptali Pavla Pajkrta.

Skillminers mají jen malou provizi, většinu odměny si odnáší specialista.

Otázky pro Pavla Pajkrta

Podle čeho vybíráte specialisty na digitální marketing, jaké musí mít kompetence? Máte nějaké podmínky?

Při jednání s konkrétními klienty jsou rozhodující požadavky projektu a jeho velikost. Klienti mají různé strategie a kritéria úspěchu. Někdy je potřeba seniorní stratég, někdy junior na rutinní práci. A samozřejmě vždy je potřeba, aby byl pracovitý, dobře fungoval a komunikoval s týmem atp.

U nových specialistů tedy zjišťujeme nejen, jaké know-how specialista nabízí. Pozornost věnujeme také osobnímu nastavení, tedy kvalitě komunikace, ochotě spolupracovat, zájmu o rozvoj atd. Ovšem stejně jako u klientů, nás zajímají specialistovy požadavky, na jaké projekty se rád specializuje a za jakých podmínek chce pracovat. A podle toho mu pak hledáme příležitosti. Úspěšná spolupráce vychází z oboustranné spokojenosti. Takže hledáme shodu a pomáháme tam, kde je to potřeba.

Jak tyto specialisty sháníte – hlásí se vám sami, nebo je na základě vlastní iniciativy oslovujete?

Dlouhodobě pracujeme na budování sítě specialistů. Nečekáme jen, jaké požadavky nám přistanou na stole. Jsme aktivní v přímé komunikaci, osobní přístup je pro nás klíčový. A jak se zvětšuje povědomí, lidé se hlásí sami. Jsme za to moc rádi. Potvrzuje to, že jdeme správnou cestou. Pro komunikaci rádi využíváme Linkedin. Aktivně oslovujeme vybrané specialisty přímo a odezva je velmi pozitivní. Zároveň řada dalších přichází na náš web a kontaktuje nás přes formulář. A samozřejmě spoustu specialistů za 15 let v marketingu známe osobně. Je z čeho vybírat.

Jak funguje spolupráce specialistů a jejich odměňování? Jsou nabíráni ad hoc, nebo jde o dlouhodobou spolupráci?

Spolupráce má mnoho parametrů – rozsah, délka, cena, velikost týmu, styl řízení, přítomnost specialisty ve firmě klienta atd. To všechno může být předmětem dohody. Máme různé specialisty s různými preferencemi, takže jsme připraveni na různé požadavky.

Dlouhodobá spolupráce je samozřejmě optimální, specialista více poznává klienta a dokáže to využít pro lepší marketing. Obrací se na nás klienti i s požadavky na ad hoc spolupráci a jsme schopni jim pomoci. Ale vždy je upozorňujeme na úskalí tohoto modelu. Ad hoc spolupráci často doprovází vyšší cena nebo delší reakční doba. A pokud klient najde ideálního specialistu, ad hoc není dobrý model na jeho udržení. Záleží také na dalších okolnostech. Ale obecně řečeno, umíme pomoci. Naopak když klient potřebuje specialistu třeba každou středu po dobu projektu ve své kanceláři, najdeme takového, kterému to vyhovuje.

Z pohledu komunikace chceme, aby mezi zadavatelem a specialistou byla co nejtěsnější spolupráce. Informace v projektu mají téct co nejkratší cestou. Nevstupujeme do toho, pokud to není vyžadováno. Ovšem hlídáme zpětnou vazbu, zda jsou obě strany spokojené a zda je nastavení projektu vyhovující.

Odměnu dostává specialista od nás, protože s námi má smluvní vztah. Ale jsme transparentní a cenu pro klienta si nenecháváme pro sebe. Skillminers mají jen malou provizi a většinu odměny si odnáší specialista.

Na jaké části digitálního marketingu se konkrétně zaměřujete, s čím firmám mohou vaši specialisté pomoct?

Obrazně řečeno už nyní přetékáme přes okraj digitálního marketingu do sousedních disciplín. Nejčastěji řešíme oblíbené disciplíny jako PPC kampaně a optimalizace webu, umíme SEO i UX, tvorbu obsahu. Analytiku webovou, datovou a byznysovou. Zaznamenali jsme zájem o kodéry, grafiky, dokonce sql specialisty, takže jsme začali naše kontakty rozšiřovat i tímto směrem. Klienti se na nás mohou obrátit s čímkoliv co jen trochu souvisí s marketingem nebo s internetem.

Proč jste tuto službu spustili? Myslíte si, že jejímu uvedení nahrála pandemie covid-19?

Už před začátkem pandemie jsme vnímali zvyšující se zájem o digitální marketing. Nejen, že se více firem přesouvá na internet, ale zvětšilo se povědomí, jak to funguje a k čemu je to dobré. Na manažerské posty přichází lidé, kteří měli už online marketing na vysoké škole. Pandemie pak proces digitalizace ještě významně urychlila a to jsme brali v úvahu. Současný vývoj kolem covidu tedy vnímáme jako příležitost, nikoli jako hrozbu.

 Ovšem vize Skillminers nevznikla díky krizi, to je jen kulisa. Na začátku se setkalo několik lidí s mnohaletými zkušenostmi a ze společných diskusí vyplynula myšlenka na firmu, která by pomohla propojit lidi, kteří potřebují marketing, a lidi, kteří ho dodávají.

Na jedné straně klienti chtějí pomoci se správným výběrem specialisty. Někteří potřebují pomoci vytvořit strategii a definovat potřeby. Správné zadání pro specialisty, to je kapitola sama pro sebe. Obecně komunikace bývá slabým místem a vzájemné pochopení na začátku je samozřejmě zcela zásadní. Hodně silně vnímáme faktor času. Když jsou potřeba kapacity na projekt, nechcete čekat měsíc dva, než se někde někdo najde. A potřebujete s tím mít co nejméně práce.

Na straně druhé specialista mnohdy nechce věnovat velkou část svého času obchodu a sebeprezentaci, aby si zajistil přísun zakázek. Některým to nevadí, někteří jsou v tom dobří. Ale většina odborníků, co znám, se chce věnovat svému řemeslu a tyhle věci ráda někomu přenechá. Když jsme hledali řešení pro tyto požadavky, vznikla platforma Skillminers. Nový alternativní způsob, jak pracovat na marketingu.

Jaké jsou vaše plány pro tento rok?

Budeme pokračovat v aktivní komunikaci jak směrem ke klientům, tak ke specialistům. Budeme adaptovat nové nástroje. Máme plány zejména na rozvoj naší komunity. Osobně bych se chtěl nejvíc opřít do rozvoje a vzdělávání, podle mých zkušeností o ně mají zájem klienti i specialisté. V dohledné době bych rád uskutečnil náš první webinář. A budou-li tomu vyhlášky nakloněny, rád bych navázal osobním setkáváním. Máme toho na seznamu spoustu.

Pavel Pajkrt

V marketingu se pohybuje16 let a z toho 6 let byl součástí výkonnostní agentury H1.cz, kam nastupoval jako SEO specialista, a vypracoval se až na pozici CEO. Na přelomu minulého roku H1.cz opustil a vrátil se na volnou nohu, kde měl možnost okusit denní chléb marketingových freelancerů. Při zrodu konceptu Skillminers tak čerpal nejen ze svých zkušeností z agenturního prostředí, ale i ze svých zkušeností s podnikáním.

-mav-