Seznam kandidátů do Rady ČT, je jich celkem 56

pátek, 12. března 2021, 14:00 TV , Aktualizováno MediaGuru

Celkem 56 kandidátů je navrženo na členství v Radě České televize. Volební výbor z nich příští týden vybere 12 finalistů pro volbu Poslaneckou sněmovnou.

Zdroj: ČT

Zdroj: ČT

Do Rady České televize se hlásí cekem 56 kandidátů. Poslanecká sněmovna má zvolit čtyři členy Rady ČT.  Více než padesátku kandidátů vyslechne volební výbor 16. a 17. března 2021. Z nich pravděpodobně 18. března vybere celkem 12 kandidátů, jejichž jména předloží k finální volbě do Poslanecké sněmovny. 

Mezi kandidáty se objevují jména známá z dřívějších voleb. Kandidují rovněž stávající členové rady Jiří Kratochvíl a Daniel Váňa, kterým letos na jaře končí mandát. 

Kompletní seznam kandidátů uvádíme níže.

Seznam kandidátů do Rady České televize

Jméno kandidáta a navrhující instituce

1. JUDr. Miroslav Augustin,  Klub českých turistů, odbor Pohoda

2. Ing. Jaroslav Bažant, AKORT - Asociace plátců veřejnoprávního vysílání, z. s.

3. PhDr. Petr Blažek, Ph.D, Český filmový a televizní svaz FITES

4. Ing. Jiří Boháček, České vysoké učení technické v Praze

5. Ing. Petr Brozda, MUSICA TEMPLI, spolek pro studium duchovní hudby

6. Zbigniew Jan Czendlik, CESTA 121, občanské sdružení

7. Pavel Černocký, Šance na návrat, z.s.

8. Mgr. Adam Černý, Český filmový a televizní svaz FITES

9. Mgr. Pavel Černý LIGA, LIBE, z. s.

10. Mgr. Michal Dočekal, Asociace profesionálních divadel ČR

11. Vratislav Dostál, Fórum dárců, z.s.

12. PhDr. Ivan Douda, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

13. Jefim Fištejn, Hospodářská komora České republiky

14. Jiří Grund, Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

15. Mgr. Vladimír Hendrich, Ph.D, 1.Asociace řežisérů, scénáristů a dramaturgů, 2. Asociace filmových střihačů a střihaček, 3. Asociace producentů v audiovizi

16. Mgr. Jessica Horváthová, Konfederace umění a kultury

17. Mgr. Vít Charous, 1.Asociace řežisérů, scénáristů a dramaturgů, 2. Asociace filmových střihačů a střihaček, 3. Asociace producentů v audiovizi

18. JUDr. Ivana Janů, 1. Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., 2. Český filmový a televizní svaz FITES

19. Ing. Michal Klíma, 1.Federace židovských obcí v České republice, 2. Ekumenická rada církví v ČR

20. PhDr. Jakub Končelík, Ph.D., Univerzita Karlova

21. Jiří Kratochvíl, 1. Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace z.s., 2. Sdružení pro obnovu hasičských tradic z.s.

22. JUDr. Jaroslav Kravka, Pétanque club Brněnští Draci, z.s.

23. František Kubásek, Odchod z.s.

24. Ing. Lee Louda, Ph.D., Česká rada dětí a mládeže

25. JUDr. Michael Mann, RUGBY SPIRIT BRNO z.s.

26. Mgr. Martin Mejstřík, Český filmový a televizní svaz FITES

27. Ivo Mrázek, AKORT - Asociace plátců veřejnoprávního vysílání, z. s.

28. Jiří Nápravník, Sedmička polytechnický kroužek, nadační fond

29. Ing. Jan Novák, MBA, Ars Metropoli z.s.

30. Jaroslav Novák, Nadační fond Pamatáník Šoa a Oskara Schindlera

31. Mgr. Karel Novák, Nadační fond Filantia

32. Mgr. René Novotný, Společnost Podané ruce, o. p. s.

33. Ing. Tomáš Oliva, Spolek občanů a přátel Malé Strany a Hradčan

34. Ing. Petr Orálek, Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu

35. Mgr. David Pavlorek, Studenstký spolek Agora, z.s., 2. Studentský fond Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, z.s.

36. RSDr. Zdeněk Pernes, Rada seniorů ČR z.s.s.

37. Mgr. Petr Placák, Český filmový a televizní svaz FITES

38. Petr Pospíchal, Společnost Podané ruce, o. p. s.

39. Michael Prostějovský, Svaz autorů a interpretů, z.s.

40. Vojtěch Pšenák, TechHeaven, z. ú.

41. Mgr. Ilja Racek, Ph.D., Diecézní charita ostravsko-opavská

42. Martin Reiner, Svaz měst a obcí České republiky

43. Milada Richterová, Suverénní řád Maltézských rytířů - České velkopřevorství

44. Milan Rokytka, Institut Aleny Vitáskové, z. s.

45. MUDr. Petr Smejkal, Svaz průmyslu a dopravy České republiky

46. PhDr. Jan Svačina, Český filmový a televizní svaz FITES

47. Mgr. Jiří Šesták, Ph.D., Akademie múzických umění v Praze

48. PhDr. Ing. Daniel Váňa, PhD., Vysoká škola ekonomická v Praze

49. Michal Vašíček, TechHeaven, z. ú.

50. Mgr. Vlastimil Venclík, Český filmový a televizní svaz FITES

51. Ivan Vodochodský, Klub přátel Divadla Jesličky, z.s.

52. PhDr. Jaromír Volek, Ph.D., 1.Asociace řežisérů, scénáristů a dramaturgů, 2. Asociace filmových střihačů a střihaček, 3. Asociace producentů v audiovizi

53. Mgr. Michal Vostřez, IO - iniciativa občanů

54. Ing. Radek Žádník, Muzejní spolek Dobříšska, z.s.

55. Petr Šourek, Zelený kruh

56. Ludmila Rakušanová, Syndikát novinářů České republiky

Zdroj: facebookový profil Tomáše Martínka

Aktualizace 15.3. 2021 15:35 o rozšíření kandidátní listiny o Petra Šourka a Ludmilu Rakušanovou, jejichž nominace dorazily poštou po zveřejnění seznamu, ale byly podány ještě před uzavřením termínu podávání nominací. Upravili jsme titulek.

-mav-