PNS loni klesly výnosy, začala rozvážet předplacené časopisy

pondělí, 7. června 2021, 14:35 Tisk MediaGuru

Pandemie covid-19 se odrazila na hospodaření společnosti PNS v roce 2020, pro letošní rok očekává zlepšení.

Zdroj: MediaGuru.cz

Zdroj: MediaGuru.cz

Hospodaření První novinové společnosti (PNS), největšího distributora periodického tisku, skončilo loni ztrátou ve výši -168,985 mil. Kč. Celkové výnosy dosáhly 3,34 mld. Kč, což představuje meziroční snížení o 0,17 mld. Kč (-5 %). Pokles byl způsoben především negativním vlivem pandemie covid-19, zdůvodnila společnost ve výroční zprávě za rok 2020.

PNS uvádí, že v loňském roce pokračoval setrvalý negativní trend prodeje tisku. Meziroční úbytek prodeje tisku činil -11,7 %. Díky zvýšení průměrné ceny tiskovin byl ale dopad do tržeb příznivější a meziroční pokles tak představoval -7.4 %.

Tržby z distribuce předplatného deníků se loni zvýšily o 41,1 mil. Kč na 381,8 mil. Kč (+12 %). Nárůst souvisí se zvýšením prodejních cen, objem doručených kusů periodik se naopak snížil o téměř 7 %.

Od loňského roku poskytuje PNS také službu doručování předplacených časopisů. Testovací provoz se uskutečnil s tituly společnosti Mafra a PNS je podle svého vyjádření připravena v krátké době převzít doručování časopisů většiny trhu v ČR. Celkové výnosy za předplatné časopisů loni dosáhly 3,9 mil. Kč.

Hrubá marže, vyjadřující poměr přímých nákladů k výnosům z prodeje tisku, loni mírně vzrostla. Podle PNS se v roce 2020 ani nezvýšil podíl řetězců na celkových prodejích a hrubá marže tak nebyla negativně ovlivněna růstem podílu řetězců na prodejích.

Zdroj: výroční zpráva PNS za rok 2020

Zdroj: výroční zpráva PNS za rok 2020

Pokud jde o zásilky adresné a neadresné distribuce, meziročně se tržby z obou uvedených snížily o 9 mil. Kč.

PNS předloni zfúzovala se společnostmi PNS Grosso a Mediaservis a loni pak nejvíce investovala do automatických třídících linek.

Pro rok 2021 firma očekává, že dosáhne vyšších jednotkových výnosů. Za období letošních měsíců března a dubna se měl provozní výsledek očištěný o odpis oceňovacího rozdílu a o zaúčtování rezervy na ztrátový kontrakt přiblížit na dohled kladným hodnotám.

Akcionáři společnosti PNS jsou především vydavatelské společnosti Mafra (37,51 %), Vltava Labe Media (35,04 %) a Czech News Center (27,02 %).

-mav-