Economia loni snížila ztrátu, tržby ale klesly

pondělí, 26. července 2021, 07:30 Tisk MediaGuru

Vydavatel Hospodářských novin v loňském roce snížil ztrátu z předchozích let, pandemie koronaviru se ale odrazila na nižších tržbách.

Zdroj: MediaGuru.cz

Zdroj: MediaGuru.cz

Mediální společnost Economia vytvořila v loňském roce, poznamenaném pandemií koronaviru, tržby ve výši 632 mil. Kč. Bylo to o 15 % méně než v předcházejícím roce. Ztrátu se ale společnosti podařilo snížit na -32,3 mil. Kč (v roce 2019 představovala -45 mil. Kč). Vyplývá to z výsledků zveřejněných ve výroční zprávě společnosti za rok 2020. 

Citelněji se pandemie odrazila na poklesu tržeb z inzerce. V meziročním srovnání se v loňském roce snížily o necelou pětinu na 426 mil. Kč. Tržby z prodeje a předplatného novin a časopisů se snížily jen o čtyři procenta na 205,5 mil. Kč. 

Základní výsledky hospodaření Economie v r. 2020 (tis. Kč)

  2020 2019 změna (%)
tržby celkem 631 962 741 250 -14,7
provozní výsledek hospodaření -30 929 -43 845 -+9,5
výsledek hospodaření za účetní období -32 347 -44 985 +28,1
aktiva celkem 355 648 353 659 +0,6

Zdroj: výroční zpráva společnosti Economia za rok 2020

Tržby z prodeje inzertní plochy tvoří dvě třetiny celkových tržeb společnosti. Tržby z prodeje novin a časopisů ve volném prodeji i v předplatném se na celkových tržbách podílejí z jedné třetiny. Z e-shopu Respektu loni Economia inkasovala za prodeje produktů 250 tis. Kč. Zde nabízí knihy, speciály, trika či drobné zboží pod značkou Respektu.

Výnosy z běžné činnosti Economie v r. 2020 (tis. Kč)

  2020 2019 změna (%)
tržby za prodej novin a časopisů 205 498 214 889 -4,4
tržby za inzerci a ostatní služby 426 214 526 078 -19,0

Zdroj: výroční zpráva společnosti Economia za rok 2020

Economia ve výroční zprávě uvedla, že se loni soustředila především na poskytování obsahových služeb v digitálním prostředí. Konstatuje, že tato strategie se odrazila ve výrazném růstu digitálních předplatných Hospodářských novin a Respektu. V roce 2020 se také zaměřila na relaunch ekonomického magazínu Ekonom. Oceňuje také, že se serveru Aktuálně.cz podařilo loni dosáhnout jeho historicky nejvyšší návštěvnosti.

„V roce 2021 bude i nadále kladen důraz na rozvoj hlavních produktů s důrazem na přidanou hodnotu pro koncového čtenáře. Velká pozornost se bude nadále soustředit na další rozvoj placeného digitálního obsahu a inovativních inzertních formátů," uvádí management společnosti ve výroční zprávě za loňský rok.

Jediným vlastníkem Economie je Zdeněk Bakala. Společnost je vydavatelem deníku Hospodářské noviny a jeho magazínové přílohy Proč ne?!, týdeníků Ekonom a Respekt, provozovatelem serverů iHned.cz, Aktuálně.cz či Centrum.cz a vydavatelem časopisů Business Spotlight, Právní rádce a Logistika.

-mav-