Časopisy televizní, pro ženy a společenské se prodávají nejvíce

čtvrtek, 9. září 2021, 07:30 Tisk MediaGuru

Podle počtu prodaných kusů dosahují nejvyšších prodaných nákladů časopisy s televizními přehledy, dále časopisy pro ženy a tituly společenské.

Zdroj: MediaGuru.cz

Zdroj: MediaGuru.cz

Programové televizní časopisy, časopisy pro ženy a společenské časopisy mají nejvyšší podíly na celkovém prodaném nákladu časopisů. Ukazují to data Kanceláře ověřování nákladů tisku ABC ČR za první pololetí roku 2021. Podíl je spočítán na základě souhrnného průměrného prodaného nákladu všech časopisů v jednotlivých kategoriích za období prvního letošního pololetí.

Prodejně nejsilnější je kategorie programových televizních časopisů. Jde o samostatně prodávané televizní magazíny (nikoli televizní suplementy), kde k nejprodávanějším patří časopisy TV max (Mafra), TV mini (VLM) , TV expres (VLM) nebo TV Star (VLM). Do této kategorie jsou zahrnuty i prodané náklady časopisů TV magazín (VLM) a TV pohoda (JIK-05), které se jak vkládají do jiných tištěných titulů, tak prodávají samostatně. Vkládaný náklad zde ale započítán není.

Další silnou prodejní kategorií jsou časopisy pro ženy, které společně s časopisy životního stylu pro ženy jsou druhé nejprodávanější. Zde jde například o časopisy Blesk pro ženy (CNC), Chvilka pro tebe (Mafra), Tina (Mafra) nebo Překvapení (VLM). V případě kategorie časopisů životního stylu pro ženy se jedná např. o tituly Žena a život (Mafra), Marianne (Burda), Glanc (VLM) nebo Svět ženy (Burda).

Podíl časopisů na prodaném nákladu podle kategorií, 1.1.-30.6. 2021, zdroj: ABC ČR. Podíl je spočítán na základě souhrnného průměrného prodaného nákladu titulů v jednotlivých kategoriích.

Podíl časopisů na prodaném nákladu podle kategorií, 1.1.-30.6. 2021, zdroj: ABC ČR. Podíl je spočítán na základě souhrnného průměrného prodaného nákladu titulů v jednotlivých kategoriích.

Do trojice prodejně nejsilnějších patří i časopisy společenské. K prodejně nejúspěšnějším patří časopisy Rytmus života (Mafra), Nedělní Blesk (CNC) nebo Pestrý svět (Mafra). 

Podíl kategorií časopisů podle prodaného nákladu odpovídá také podílu jednotlivých časopiseckých kategorií na čtenosti časopisů, ale v trochu jiném pořadí. Jak ukazují data výzkumu čtenosti Media projekt za první letošní pololetí, nejčtenější byly časopisy společenské se souhrnnou čteností 1,5 mil. čtenářů na vydání před časopisy pro ženy (1,3 mil.) a časopisy s televizním přehledem (1,26 mil.).

V případě časopisů společenských a časopisů pro ženy závisí ale na jejich kategorizaci – zde uvedené výsledky vycházejí z kategorizace podle výzkumu Media projekt. Pokud by se do ženských časopisů započítaly i časopisy křížovkářské nebo do společenských časopisy populárně naučné, tyto kategorie by tímto svůj výsledek zvýšily. 

-mav-