Příjmy PR agentur loni klesly o 5 %, letos očekávají růst

čtvrtek, 28. října 2021, 08:40 PR MediaGuru

Čisté příjmy PR agentur, sdružené v APRA, klesly loni o 5 %. Pro letošní rok očekávají agentury opět růst. Očekává se zájem o služby spojené s obsahovým marketingem.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Čisté příjmy PR agentur představovaly v roce 2020 téměř 665 milionů korun. Oproti obratu 707 milionů korun za rok 2019 tak v roce pandemie klesly příjmy očištěné od nákladů třetích stran o 5 %. Letos agentury předpokládají opětovný růst. Vyplývá to z tradičního oborového průzkumu, který zpracovala společnost Stem/Mark mezi členskými agenturami Asociace public relations (APRA). Ty tvoří zhruba 70 % tuzemského trhu.

Největší část z celkového objemu zakázek PR agentur tvořily media relations (30 %), následované produktovým PR (14 %) a oblastí digitálních a sociálních médií (12 %). Největší růst zájmu se v roce 2021 očekává u content marketingu. Trendy lze spatřovat také v konzultačních službách či v oblasti sociálních médií.

Polovina agentur v průzkumu odpověděla, že jim v roce poznamenaném pandemií vzrostly příjmy do 10 %, více než desetiprocentní nárůst pak zaznamenalo 6 % oslovených společností. Stejné nebo nižší příjmy loni evidovalo 44 % tuzemských PR agentur. Co se týče očekávání pro letošní rok, polovina oslovených agentur je optimistická a myslí si, že bude lepší než rok 2020.

„Loňský rok poznamenaný pandemií přinesl do prostředí public relations řadu výzev v souvislosti s celkovou hospodářskou situací. Za pozitivní jev považuji, že se v PR agenturách nesnižovaly platy ani personální stavy a projevila se klesající fluktuace zaměstnanců. Průměrná doba působení zaměstnance v agentuře přesahuje tři roky, což je pro mne důkazem atraktivity našeho oboru a stability zaměstnavatelů,“ uvedl Petr Lesenský, člen výkonné rady APRA.

Za největší výzvy pro letošní rok považují PR agentury právě nábor zaměstnanců a snahu o jejich dlouhodobé udržení. K nejčastěji zmiňovaným výzvám se řadí rovněž tlak na udržení odpovídajících marží či odolávání tlaku médií na monetizaci obsahu.

Klienti PR agentur se nejčastěji rekrutovali z oblasti průmyslu a energetiky (20 %), spotřebního zboží a služeb (14 %) a z IT a technologií (14 %). V meziročním srovnání přibylo agentur, které pracují pro státní správu (v roce 2020 to bylo 69 %, v roce 2019 jen 56 %).

Výzvy pro PR firmy na místním trhu

Podíl agentur, které vybraly příslušnou možnost (2020)

Podíl agentur, které vybraly příslušnou možnost (2019)

Nábor zaměstnanců

63 %

25 %

Udržení zaměstnanců

50 %

25 %

Tlak na udržení odpovídajících marží agentury u jednotlivých projektů

38 %

38 %

Zvýšený tlak médií na monetizaci obsahu

25 %

25 %

Konkurence jiných marketingových disciplín

19 %

19 %

Klienti nejsou ochotni investovat dostatečné finanční prostředky

19 %

25 %

Digital a nové technologie

13 %

25 %

Profesní rozvoj

13 %

6 %

Nedostatek klientů s porozuměním PR

13 %

6 %

Klienti jsou zaměřeni příliš krátkodobě

13 %

6 %

Neschopnost efektivně měřit dopad PR

13 %

0 %

Přesun PR aktivit od agentur do in-house prostředí

6 %

25 %

Ekonomické podmínky obecně

6 %

38 %

Klienti, kteří se starají sami o své PR na juniorní úrovni

0 %

13 %

Korupce médií

0 %

6 %

 

Zdroje talentů

Podíl agentur, které vybraly příslušnou možnost (2020)

Podíl agentur, které vybraly příslušnou možnost (2019)

Konkurenční agentury

88 %

75 %

Absolventské programy

63 %

50 %

Žurnalistika

44 %

44 %

In-house komunikační oddělení

25 %

25 %

Reklama a marketing

13 %

13 %

Ostatní odborné služby (např. právo nebo manažerské poradenství)

6 %

6 %

 

Výzvy spojené se získáváním talentů

Podíl agentur, které vybraly příslušnou možnost (2020)

Podíl agentur, které vybraly příslušnou možnost (2019)

Udržení klíčových talentů

63 %

44 %

Najímání mid-level zaměstnanců

50 %

25 %

Najímání seniorních lidí

44 %

50 %

Školení/rozvoj junior a mid-level zaměstnanců

25 %

31 %

Najímání junior zaměstnanců

19 %

0 %

Motivace mladších manažerů

13 %

19 %

Najít lidi z netradičního prostředí

13 %

0 %

Motivování vedoucích pracovníků

13 %

13 %

Personální poradenství

0 %

6 %

Zdroj: Průzkum Stem/Mark pro APRA 2020, 2019

-mav-