Čtenost časopisů je příznivá, rostly tituly společenské či pro ženy

středa, 10. listopadu 2021, 15:30 Tisk MediaGuru

Nová data výzkumu čtenosti Media projekt potvrdila příznivý vývoj ve čtenosti časopisů. Oproti prvnímu pololetí si nejvíce polepšily vedle sportovních časopisů nejsilnější kategorie časopisů pro ženy a společenské.

Zdroj: MediaGuru.cz

Zdroj: MediaGuru.cz

Počet čtenářů časopisů představoval ve druhém a třetím čtvrtletí 2021 celkem 6,8 mil. osob ve věku 12-79 let. Ukazují to data výzkumu čtenosti Media projektu za druhé a třetí čtvrtletí 2021. Je to srovnatelný výsledek jako ve stejném období o rok dříve. Čtenost časopisů na vydání zůstává na úrovni 58 % populace a meziročně se mírně zvýšila o jeden procentní bod, což představuje asi 55 tisíc čtenářů. 

Nejvyšší čtenost vykazují časopisy společenské, následují časopisy pro ženy a časopisy programové. Ve srovnání s prvním pololetím 2021 nejvíce vzrostla čtenost sportovních titulů (o 15 %), společenských titulů (o 7 %) a časopisů pro ženy (o necelých 7 %). V meziročním srovnání si polepšily téměř všechny skupiny časopisů, několik z nich i dvouciferně. Nejvyšší meziroční nárůsty si připsaly magazíny ekonomické, o informačních technologiích, o vaření, péči o zdraví, zahradě a hobby či křížovkářské magazíny.

Vývoj čtenosti jednotlivých časopisů v příslušných kategoriích uvádíme níže. Údaje jsou v počtu tisíců osob.

Zdroj: Media projekt, Unie vydavatelů, ASMEA, Median, Stem/Mark

Zdroj: Media projekt, Unie vydavatelů, ASMEA, Median, Stem/Mark

-mav-