Očekávání uživatelů Twitteru od komunikace značek se mění

neděle, 23. ledna 2022, 08:00 Internet & Mobil MediaGuru

Lidé se čím dál více zajímají o komunikaci značek na Twitteru a mají od ní také vyšší očekávání. Tento trend odhalil nejnovější výzkum této sociální sítě.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Zvýšený zájem uživatelů o komunikaci značek na Twitteru se v poslední době čím dál více prohlubuje. Podle zprávy z výzkumu vzrostly za poslední rok konverzace a vztahy se značkami a uživateli dvouciferně. Lidé chtějí, aby značky na sociálních sítí komunikovaly a byly aktivní. Když nejsou, tak si toho všímají a mění své postoje. Také očekávání uživatelů je ve vztahu ke značkám a způsobu jejich komunikace vysoké.

Z výzkumu dále vyplývá, že lidé od značek a jejich komunikací na Twitteru očekávají vyjadřování o důležitých ekonomických, sociálních, politických a kulturních tématech. Dalším významným bodem analýzy je neochota uživatelů přijímat stejné nebo podobné příspěvky různých značek. Ve zprávě výzkumníci zveřejnili, že se značky začaly sbližovat kolem stejných archetypů sociálních médií, a to i pomocí stejného počtu klíčových slov a znaků. Tohoto trendu si však lidé začínají všímat, a naopak dokážou daleko více ocenit, když se značka svým vystupováním na sociálních sítích odlišuje od ostatních.

V dnešní době už lidem nestačí, aby značky vystupovaly hravě a vtipně, ale jejich hlavní požadavek je, aby se tón dané značky vyvíjel s dobou. Pro uživatele je také zásadní, aby značka autenticky vystupovala sama za sebe. Ve výzkumu je také zveřejněno, že lidé očekávají vyjádření k politickým událostem. Důležitým aspektem je ale fakt, že musí vědět, v jaký okamžik a jakým způsobem se mají vyjádřit.

Osm z deseti dotazovaných ve výzkumu také souhlasilo s tím, že hlas twitterového účtu značky by měl odrážet celou rozmanitost jejich zákazníků, a ne pouze jeden typ zákazníků. Pro uživatele je velmi důležité, aby se značka na Twitteru chovala s respektem k menšinovým komunitám a také je sama aktivně oslovovala. Komunikace značek s konkrétními komunitami by měla být citlivá a měla by být prováděna častěji po celý rok, nejen během konkrétních okamžiků.

-tšl-