Odložená TV sledovanost se za rok zvýšila o třetinu

středa, 9. února 2022, 07:30 TV MediaGuru

Dominantním zdrojem sledování TV pořadů je nadále tzv. živá sledovanost, která představuje 84 % celkové TV sledovanosti. Podíl odložené sledovanosti se ale zvyšuje.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Podíl odložené televizní sledovanosti překročil v letošním lednu hranici 16 % a meziročně se navýšil o 3,8 procentního bodu. Na tzv. živou (lineární) sledovanost připadá téměř 84 % celkové televizní sledovanosti. Uvedená data se vztahují k divácké skupině starší 15 let a vyplývají z oficiálního měření TV sledovanosti ATO-Nielsen Admosphere.

Podíl odložené sledovanosti se tak za uplynulý rok zvýšil o zhruba třetinu a potvrzují se predikce, podle kterých lze očekávat další navyšování podílu odložené sledovanosti (time-shift, neboli sledování pořadů na televizní obrazovce do 7 dnů od jejich odvysílání).  

Podíl živé a odložené TV sledovanosti, leden 2022, 15+

Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere, leden 2022, 15+, odložená sledovanost = TS0-7

Rozdílné zastoupení má pak odložená sledovanost v jednotlivých diváckých skupinách. U mladších diváků je její podíl vyšší než v obecné populaci. Například v divácké skupině 15-34 představovala odložená sledovanost v letošním lednu 27 % veškeré televizní sledovanosti, zatímco v divácké skupině starší 55 let to bylo 11 %. 

Do výsledku je započítána jen odložená sledovanost na televizních obrazovkách, nikoli odložené sledování pořadů na počítačích. 

Pokud bychom do výsledku začlenili i další možnosti sledování video obsahu (video na vyžádání na PC, tabletech, mobilech, sociální sítě atp.), představuje podle dostupných odhadů výzkumné agentury Kantar podíl klasické TV sledovanosti zhruba polovinu (50 %) veškerého sledovaného video obsahu. Na video na vyžádání (SVOD, AVOD, TVOD) připadá cca 25 %, zbytek tvoří úložiště či sledování videí na sociálních sítích.

Zdroj: Výzkum placených služeb, Kantar 2021, N = 2025, obecná populace 16-69

Zdroj: Výzkum placených služeb, Kantar 2021, N = 2025, obecná populace 16-69

-mav-