Nova změnami posunula profilaci svých tematických stanic

úterý, 19. dubna 2022, 07:35 TV MediaGuru

Změnami, které skupina Nova provedla na podzim loňského roku, upravila profilaci svých tematických stanic a jejich zaměření na ženské či mužské publikum.

Zdroj: MediaGuru.cz

Zdroj: MediaGuru.cz

Změnami, které skupina Nova provedla na podzim loňského roku, upravila profilaci svých tematických stanic. Skupina to uvedla s odkazem na data za první čtvrtletí 2022. Změny se měly projevit ve větší vyhraněnosti jednotlivých kanálů. K tomu mělo přispět i spuštění stanice Nova Lady v loňském roce. „Tematické stanice představují alternativu k hlavnímu kanálu TV Nova, oslovují specifičtější cílové skupiny a dosahují vyšších afinit pro reklamní zadavatele," uvedla televizní skupina v tiskovém oznámení.

  • Stanice Nova Fun (dříve Nova 2) prošla grafickou proměnou a posunula se více k ženskému publiku. Podle dat měření sledovanosti ATO-Nielsen Admosphere za první čtvrtletí 2022 dosahuje stanice nejvyšších podílů v diváckých skupinách žen od 15 do 34 let. Meziročně si nejvíce polepšila v cílové skupině žen v domácnosti 18-34 let (+1,6 procentního bodu, afinita +54 %).
  • Kanál Nova Action se začal více profilovat na mužské publikum. Podle dat za první čtvrtletí 2022 dosahuje nejvyšších podílů v cílové skupině mužů 25-44 let. V CS muži 25 až 34 let se podíl na sledovanosti meziročně navýšil o 0,09 procentního bodu a afinita u této CS vyrostla o 64 %. 
  • Změny v profilu stanice Nova Gold jsou na první pohled méně výrazné, stále oslovuje primárně ženy středního věku. V prvním čtvrtletí stanice meziročně zvýšila podíl na sledovanosti o 0,3 procentního bodu. V kategorii žen 35 až 44 let narostl podíl meziročně o 0,49 pb. (afinita +23 %).
  • Na Nova Cinema proběhly jen menší změny. Tento filmový kanál cílí nadále na mladší publikum. Meziročně si polepšila např. u diváků 18 až 23 let, kde podíl narostl o 1,12 procentního bodu (afinita: +8 %). U osob ve věku 25 až 40 let pečující o dítě podíl na sledovanosti meziročně narostl o 0,36 procentního bodu (afinita: +10 %).
  • Nová stanice Nova Lady oslovuje zejména ženy v produktivním věku. V letošním prvním čtvrtletí podíl na sledovanosti u žen 25 až 34 let dosáhl 1,08 % (afinita 2,1 - zde nejde o vyjádření meziročního vývoje, ale o hodnotu afinity za 1. čtvrtletí 2022). Celkově zaznamenala stanice za první čtvrtletí podíl v CS 15-54 ve výši 0,51 %. V loňském prvním čtvrtletí stanice ještě nevysílala.

Podíl stanic skupina Nova v cílových skupinách mužů a žen podle věku (%)

  Ž18–49 M18–49 Ž55+ M55+
Nova 24,54 18,79 17,42 12,67
Nova Cinema 5,28 5,22 1,44 1,97
Nova Action 0,99 2,20 0,94 1,45
Nova Fun 3,41 2,91 0,52 0,75
Nova Gold 1,61 1,06 1,59 1,16
Nova Lady 0,67 0,19 0,77 0,20

Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere, 1.1.-31.3. 2022, TV živě+TS0-3 ke dni 18.4. 2022.

Pozn.: Hodnoty afinit uvedené v textu se váží k celodennímu vysílání pro CS 15-54.

-mav-