Tendr ATO na měření TV a videa znovu vyhrála Nielsen Admosphere

úterý, 28. června 2022, 15:00 TV MediaGuru

Nielsen Admosphere bude i v dalších pěti letech realizátorem crossplatformního měření sledovanosti TV a videoobsahu. Smlouva s ATO byla v úterý podepsána.

Zleva: Kateryna Edelshtein, členka představenstva Nielsen Admosphere;  Tereza Šimečková, předsedkyně představenstva Nielsen Admosphere; Vlasta Roškotová, jednatelka ATO; Michal Jordan, místopředseda představenstva Nielsen Admosphere, zdroj: ATO, Nielsen Admosphere

Zleva: Kateryna Edelshtein, členka představenstva Nielsen Admosphere; Tereza Šimečková, předsedkyně představenstva Nielsen Admosphere; Vlasta Roškotová, jednatelka ATO; Michal Jordan, místopředseda představenstva Nielsen Admosphere, zdroj: ATO, Nielsen Admosphere

Měření televizní sledovanosti a videoobsahu bude i v letech 2023-2027 pro Asociaci televizních organizací (ATO) zajišťovat výzkumná agentura Nielsen Admosphere. Obě společnosti v úterý oznámily, že 28. června podepsaly smlouvu na realizaci crossplatformního měření sledovanosti televizního vysílání v Česku v dalším pětiletém období (2023–2027). Nielsen Admosphere je realizátorem televizního měření na českém trhu už 20 let.

Projekt má v dalším období nabídnout komplexní řešení měření televizní sledovanosti. Svou strukturou naváže na předchozí období projektu (2018–2022): klienti tak budou mít k dispozici data z měření sledovanosti nejen na televizích (které se dlouhodobě realizuje metodou peoplemetrů), ale také na dalších platformách, jako jsou PC, notebook, smartphone nebo HbbTV na smart televizích. Nová vlna měření akcentuje kromě jiného trend nelineárního sledování televizního obsahu na klasických i internetových platformách a společné reportování výsledků. Rozšíření funkčností v oblasti nelineárního sledování (timeshiftu) přinese i „vlajková loď“ projektu, software Adwind Kite Lite (Lite je základním modulem software). Počet domácností zapojených do televizního panelu představuje 1900.

Součástí projektu ale zatím není crossmediální měření videobsahu, které by přinášelo jednotná data o sledovanosti videopořadů a videoreklamy na různých platformách a zařízeních. Projekt ale s tímto rozšířením počítá včetně možnosti, aby se nové měření AdCross stalo tzv. jednotnou měnou. Do budoucna se také diskutuje o možném rozšíření o RPD data (Return Path Data z IPTV zařízení). Stejně jako v minulosti nejsou inovace přímo svázány s pětiletými cykly projektů, ale probíhají průběžně. 

Jednotné měření pro TV a online video AdCross se rozšíří

středa 13. dubna 2022

Crossmediál v novém TV měření ATO zatím nebude, nenašla se shoda

středa 23. února 2022

Na měnící se podmínky reaguje i Zaváděcí a Kontinuální výzkum, které jsou nejdůležitějšími kalibračními zdroji projektu. Na základě zkušeností z období covid-19, kdy nebylo osobní dotazování možné, se mnohem více než v minulosti používají kombinace dotazovacích technik. Mění se také technologie pro měření sledovanosti. Peoplemetry, které se využívají pro měření na panelu respondentů v tzv. TV části projektu, společnost Nielsen Admosphere postupně modernizuje.

„Přístup Nielsen Admosphere je pro nás zárukou, že projekt měření televizní sledovanosti v ČR nebude na příštích 5 let ‚zakonzervován‘ v určité podobě při podpisu smlouvy, ale v rámci naší spolupráce se bude kontinuálně vyvíjet podle nejnovějších trendů a poznatků. Už nyní je v mezinárodním srovnání na velmi vysoké úrovni, což určitě chceme zachovat a dále rozvíjet,” řekla Vlasta Roškotová, jednatelka ATO.

„Vážíme si důvěry, kterou v nás ATO má a věřím, že kvalita našich výstupů společně s inovativním a aktivním přístupem k projektu v průběhu každé ‚pětiletky‘ bude základem naší dobré spolupráce i v dalším období,” sdělila Tereza Šimečková, Managing Director Nielsen Admosphere.

Výběrového řízení crossplatformního měření sledovanosti se účastnila vedle Nielsen Admosphere také agentura Kantar.

Elektronické měření TV na českém trhu

Elektronické měření televizní sledovanosti se pod hlavičkou ATO začalo v Česku realizovat od roku 1997. V červnu 2022 si tak připomíná 25 let existence měření. Měření se za tuto dobu posunulo od minutového měření lineárního vysílání několika televizních stanic na panelu 600 domácností k měření sta stanic vysílajících na mnoha platformách (včetně HbbTV, počítačů, mobilů, tabletů), sekundovému měření řady forem vysílání zahrnující video on demand a sledovanosti s časovým posunem prostřednictvím různých technologií. Finální data jsou k dispozici dvě hodiny po ukončení měřeného dne a předběžná data dokonce téměř v reálném čase. Nielsen Admosphere měří v Česku televizní sledovanost od roku 2002.

-mav-