PNS: Podíl řetězců na prodeji tištěných titulů už neroste

pondělí, 22. srpna 2022, 15:05 Tisk MediaGuru

V posledních dvou letech se zastavil růst podílu řetězců na celkových prodejích periodického tisku, konstatuje zpráva distribuční společnosti PNS.

Zdroj: MediaGuru.cz

Zdroj: MediaGuru.cz

Podíl obchodních řetězců jakožto prodejních míst, kde si zákazníci mohou nakoupit periodické tiskoviny, se v posledních dvou letech v Česku nezvyšuje, ale naopak v posledním roce došlo k mírnému snížení. Vyplývá ze statistiky z prodejní sítě První novinové společnosti (PNS), kterou uvádí ve své výroční zprávě za rok 2021. Srovnání také ukazuje, že celkový počet prodejních míst se za posledních pět let snížil na necelých 14 tisíc, přičemž podíl řetězců na prodeji tiskovin se v síti PNS pohybuje nad hranicí 40 %.

Zdroj: Výroční zpráva společnosti PNS za rok 2021

Zdroj: Výroční zpráva společnosti PNS za rok 2021

PNS v roce 2021 dosáhla výnosů ve výši 3,28 mld. Kč, což byl meziročně o 1,8 % méně. V loňském roce pokračoval setrvalý negativní trend prodeje tisku (meziročně -8 %). Díky navýšení prodejní ceny ale byl celkový objem prodaných tiskovin vyjádřený v korunách nižší jen o 2,2 %. Naopak se podařilo mírně navýšit (+2 %) na 389,4 mil. Kč tržby za doručování předplatného deníků do schránek předplatitelů. Nárůst byl ale způsoben navýšením jednotkové ceny, protože objem doručených kusů se snížil o téměř 8 %. PNS loni snížila ztrátu na -70,6 mil. Kč z předloňských -169 mil. Kč.

Také konkurenční distribuční společnost Mediaprint & Kapa Pressegrosso, která se zaměřuje především na rozvoz magazínů, snížila loni ztrátu na -3,55 mil. Kč z -11,5 mil. Kč v roce 2020. Tržby společnosti se ale loni podařilo zvýšit na 712 mil. Kč (+10 %).

-mav-