Samsung a Xiaomi jsou mezi mobily v Česku nejužívanější

úterý, 23. srpna 2022, 07:45 Internet & Mobil, Výzkum MediaGuru

Značky Samsung a Xiaomi/Redmi jsou v současnosti nejvyužívanějšími značkami mobilních telefonů u českých uživatelů. Ukazuje to výzkum Nielsen Admosphere.

Ilustrační foto, zdroj: Pixabay

Ilustrační foto, zdroj: Pixabay

Značky Samsung a Xiaomi/Redmi jsou v současnosti nejvyužívanějšími značkami mobilních telefonů u českých uživatelů. K jejich používání se shodně přihlásilo 27 % z nich. Na třetím místě je s 15 % Apple, na čtvrtém Huawei s 11 % a na pátém Nokia s 8 %. Žádná jiná značka nepřekročila hranici 5 %. Vyplývá to z výzkumu Nielsen Admosphere pro MediaGuru.cz.

Muži oproti ženám více využívají značku Samsung, ženy ve srovnání s muži volí spíše značky Apple, Huawei a Nokia. S věkem klesá využívání značky Apple a roste využívání Nokie. Apple i Samsung uváděli více respondenti z velkých měst a Prahy a Středočeského kraje ve srovnání s ostatními respondenty.

I před 5 lety byl Samsung jednou z nejvyužívanějších značek mobilních telefonů mezi respondenty, kteří tehdy mobilní telefony využívali. Jeho používání deklarovalo 27 % respondentů. Během uplynulých pěti let se ale výrazně zvýšil podíl uživatelů značky Xiaomi (o 18 pb.). Apple si polepšil o 7 pb. Naopak největší propad byl zaznamenán u značky Nokia (-14 pb.).

Z výzkumu dále vyplynulo. že mobilní telefon používá téměř každý respondent z tuzemské internetové populace (99,5 %). 85 % respondentů využívá jeden mobilní telefon, přibližně osmina z nich dva telefony a 2 % respondentů více než dva. Využívání více mobilních telefonů deklarovali spíše muži ve srovnání s ženami. Situace nebyla před 5 lety výrazně odlišná od současnosti. I tehdy využívali téměř všichni respondenti alespoň jeden mobilní telefon. Byl ovšem nižší podíl těch, kteří jich využívali více (12 %).

Drtivá většina populace (90 %) používá dotykový mobilní telefon, na tlačítkový spoléhá 9 %. Využívání dotykových telefonů deklarovala většina respondentů do 54 let. U respondentů starších 55 let jde o více než čtyři pětiny, oproti mladším respondentům častěji uvádí využívání tlačítkových telefonů. Během uplynulých pěti let přešel velký podíl respondentů z tlačítkového telefonu na dotykový. Zatímco podíl uživatelů dotykových telefonů se za uplynulých 5 let zvýšil o 21 pb., u tlačítkového telefonu tento podíl o 19 pb. poklesl. 

Volání je mezi respondenty, kteří využívají mobilní telefony, jeho nejvyužívanější funkcí na týdenní bázi. 94 % respondentů alespoň jednou týdně volá. 88 % z nich využívá svůj mobilní telefon minimálně jednou týdně k připojení se k internetu a 84 % využívá alespoň jednou týdně SMS či MMS. Přibližně tři čtvrtiny využívají e-maily, fotografují či natáčí videa nebo používají mobilní telefon jako budík.

Podíváme-li se na denní frekvenci užívání těchto funkcí, na prvním místě je s 80 % využívání internetu. Volání je s 72 % na druhém místě, následuje používání aplikací sociálních sítí (60 %), používání e-mailu (60 %) a využívání chatovacích aplikací (57 %).

Starší respondenti (55 a více let) využívají většinu funkcí mobilních telefonů v menší intenzitě ve srovnání s ostatními věkovými skupinami. Nejmladší respondenti (15 – 34 let) využívají více oproti ostatním funkce jako jsou chatovací aplikace, internet či aplikace sociálních sítí, věková kategorie 35 – 54 let poté více volá a využívá SMS či MMS. Respondenti s vysokoškolským vzděláním oproti ostatním stupňům vzdělání častěji využívají mobilní telefon jako diář nebo například k posílání a čtení e-mailů, respondenti se základním vzděláním poté více k hraní her.

O výzkumu

  • Metodika: Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru (CAWI), respondenti byli vybíráni z Českého národního panelu.
  • Terénní sběr: 13. 07. 2022 – 20. 07. 2022
  • Cílová skupina: Internetová populace ČR 15+
  • Výběrové znaky: Pohlaví, věk, vzdělání, kraj a velikost místa bydliště; váhy 0,81 – 1,26
  • Vzorek: 1039 respondentů
  • Realizátor: Nielsen-Admosphere