České Radiokomunikace vypnuly test 5G Broadcast

pátek, 27. ledna 2023, 12:40 TV, Aktuality MediaGuru

České Radiokomunikace ukončily testování technologie 5G Broadcast, které je primárně určeno pro mobilní zařízení.

Ke konci loňského roku bylo z pražského Žižkovského vysílače ukončeno šíření technologie 5G Broadcast, která v budoucnu umožní například přes infrastrukturu Českých Radiokomunikací doručit divákům obsah na mobilní zařízení.

„22. prosince ukončily České Radiokomunikace experimentální vysílání 5G Broadcast na 55. kanálu z lokality Praha–město. 5G Broadcast je primárně určeno pro mobilní zařízení (telefony a tablety), ale zatím nejsou komerčně dostupná žádná zařízení umožňující příjem, ta se očekávají až za několik let,“ informoval v lednové Měsíční monitorovací zprávě Český telekomunikační úřad

Experiment 5G Broadcast probíhal ze Žižkovského vysílače od 6. dubna loňského roku do 22. prosince. Kromě České televize a FTV Prima se na vysílání podílel také Český rozhlas, který pro tyto účely poskytl svou nejposlouchanější stanici Radiožurnál. 5G

Broadcast umožní do budoucna obhospodařit bez poplatků a případné vázanosti na operátora telefonních a datových služeb velké množství diváků s mobilními zařízeními.

-lukpol-