ČTÚ pokračuje v přípravách na spuštění komerčních sítí DAB+

pondělí, 1. května 2023, 07:30 Rádio, Aktuality MediaGuru

V následujících měsících lze v České republice očekávat další rozvoj digitálního rozhlasového vysílání označovaného zkratkou DAB+. Celoplošné pokrytí má v současné době zajištěný pouze Český rozhlas.

Oficiální logo podporující zavádění digitálního rádia DAB+

Oficiální logo podporující zavádění digitálního rádia DAB+

Český telekomunikační úřad zveřejnil ve čtvrtek do opakované veřejné konzultace návrh vyhlášení výběrového řízení, jehož cílem je přidělit zájemcům rádiové kmitočty v rozsahu 174–230 MHz, tedy takzvané III. pásmo. Cílem tohoto kroku je umožnit fungování pro dvě celoplošné a až 27 regionálních sítí ve standardu DAB+. Celoplošné digitální vysílání provozuje z rádií pouze Český rozhlas, komerční stanice mají zatím omezené možnosti.

Tomuto kroku předcházelo uspořádání druhého workshopu s dotčenými subjekty, jejichž připomínky byly vypořádány a při přípravě materiálu zohledněny. V návaznosti na tyto připomínky tak došlo například ke změně formátu aukce z původně zamýšlené jednokolové obálkové aukce s utajenými nabídkami na transparentnější elektronickou aukci. Připomínky ke stávající podobě návrhu je možné zasílat do 29. května letošního roku.

„Opakovaným vyhlášením veřejné konzultace k výběrovému řízení pro zajištění vysílání DAB+ jsme dostáli závazku celý proces vést transparentněji a otevřeněji. Naším cílem je nastavit podmínky správně, tak, aby se nový formát vysílání mohl zdárně rozvíjet a transformovat do trvalého a stabilního vysílání,“ uvedl předseda Rady ČTÚ Marek Ebert. Po přidělení volných frekvencí začnou držitelé kmitočtů zprovozňovat tyto sítě v následujících měsících.

-lukpol-