Karel Friml se v Radiohousu posouvá na post COO, mění se struktura

pátek, 2. června 2023, 07:40 Lidé, Rádio MediaGuru

Karel Friml zastřeší řízení celého obchodně provozního procesu společnosti Radiohouse s přímým řízením oddělení agenturního obchodu, speciálních projektů, analytické a prezentační podpory a rozvoje a vzdělávání.

Karel Friml, zdroj: Radiohouse

Karel Friml, zdroj: Radiohouse

Mediální zastupitelství Radiohouse, zastupující kromě jiného Rádio Blaník, Hitrádio, Fajn rádio, Rock rádio, se rozhodlo změnit způsob obsluhy národních klientů. Oddělení agenturního obchodu zastřeší dosavadní aktivity mediálních agentur a péči o jejich stávající inzerující zadavatele. Vzniká nové výzkumně-analytické oddělení, důraz bude také kladen na rozvoj a vzdělávání prostřednictvím projektu Mediální akademie a na podporu rádia v mediálním mixu zadavatelů. Implementaci a provoz těchto aktivit zastřeší Karel Friml v nové roli COO. V rámci divize centrálního obchodu v návaznosti nato posiluje oddělení Key Accout, které bude hlavním článkem front office pro významné zákazníky. Klíčovou úlohu v tomto projektu přebírá ředitel divize centrálního obchodu Petr Harcuba.

Změny se týkají především obsluhy významných klientů. Oddělení Key Account bude hlavním článkem front office s úkolem budovat vztahy s doposud neinzerujícími klienty. Upravila se personální struktura oddělení agenturního obchodu, které zastřeší dosavadní aktivity mediálních agentur a péče o stávající aktivní zadavatele. Vzniká zmíněné nové výzkumné – analytické oddělení, rozšiřuje se oddělení speciálních projektů nejen o manažery, marketéry, ale i o grafiky. Zároveň také vzniká oddělení rozvoje a vzdělání všech obchodních týmů v rámci projektu Mediální akademie.

„Vnímáme měnící se mediální trh a jeho požadavky, stejně tak je našim cílem zvýšit investice reklamních zadavatelů do rádia jako mediatypu, tak jak to je běžné nejen v evropských zvyklostech. Současný stav v ČR odráží málo efektivní marketingová a analytická podpora rádia, jak ze strany obchodních zastoupení, tak mediálních a kreativních agentur, směrem k velkým zadavatelům. A proto je třeba mezi všemi subjekty mediálního řetězce hledat shodu opřenou o reálná data a výsledky komplexních analýz a porovnání s ostatními mediatypy,“ říká Štěpán Ryska, jednatel Radiohouse.

S účinností od 1.6. je jmenován Karel Friml (dosavadní ředitel divize národního obchodu) do pozice COO Radiohouse a zastřeší řízení celého obchodně provozního procesu společnosti s přímým řízením oddělení agenturního obchodu, speciálních projektů, analytické a prezentační podpory a rozvoje a vzdělávání. Ředitel podpory prodeje Zdeněk Kůs zastřeší client service klíčových přímých národních zadavatelů v oddělení Key Account a zaměří se i na proces akvizice velkých zadavatelů sídlících v regionech.

„Rozhodli jsme se využít dlouholeté zkušeností Karla Frimla v oblasti obchodu, marketingu a obchodních procesů, ale i jeho výzkumné a znalecké činnosti napříč mediatypy a promítnout je do jednotlivých obchodních procesů Radiohouse. Bude řídit nejen trh mediálních agentur jako doposud, ale bude i koordinovat veškeré aktivity směrem k významným zadavatelům. Stejně tak má za úkol vytvořit nový tým, který pomůže s profesionálním full-servisem a argumentací podporující rádio jako mediatyp,“ říká Miroslav Hrnko, generální ředitel skupiny Media Bohemia, pod kterou Radiohouse patří.

„Vím, že to nebude snadná cesta, ale máme obrovský potenciál v lidech, kteří mají svoji práci rádi a zároveň máme další zdroje pro posílení týmů. Věřím tedy, že správnou koordinací všech procesů dosáhneme brzo očekávaných výsledků a upevníme pozici rádia jako svébytné součásti efektivního mediamixu,“ dodává Karel Friml, COO Radiohouse.

-mav-