Skupina Prima loni vytáhla tržby ke čtyřem miliardám

pondělí, 14. srpna 2023, 07:10 TV MediaGuru

Skupina Prima vytvořila v loňském roce tržby ve výši necelých čtyř miliard korun, zisk překročil půl miliardy.

Zdroj: FTV Prima

Zdroj: FTV Prima

Provozovatel televizní skupiny Prima vytvořil v loňském roce tržby na úrovni 3,975 mld. Kč, což bylo meziročně o 6 procent víc. Skupina zůstala v zisku překračující půl miliardy korun, konkrétně 508 mil. Kč. Bylo to ale o pětinu méně než o rok dříve, vyplývá z výsledků hospodaření společnosti FTV Prima za rok 2022.

Vedení společnosti hodnotí loňský rok jako úspěšný, a to navzdory komplikacím spojeným s turbulentním vývojem na trhu televizní a online reklamy způsobené zejména doznívající pandemií covid-19, válečným konfliktem na Ukrajině, energetickou krizí a vysokou inflací. Konstatuje zároveň, že základní cíle v oblasti sledovanosti pro rok 2022 skupina splnila. Ve své komerční cílové skupině 15-69 let představoval podíl 26,42 %, což bylo o 1,34 procentního bodu víc než v roce 2021.

Základní výsledky hospodaření FTV Prima (tis. Kč)

  2022 2021
tržby z prodeje výrobků a služeb 3 975 334 3 757 809
provozní výsledek hospodaření 568 796 761 027
výsledek hospodaření za účetní období 508 044 649 217

Zdroj: výroční zpráva FTV Prima za rok 2022

„Programová strategie hlavního kanálu Prima pro rok 2022 i nadále kladla důraz na vlastní tvorbu. Nosnými pořady tedy zůstaly seriály a zábavné pořady, případně pořady žánru reality," konstatuje s tím, že v seriálové tvorbě udržel nový seriál ZOO pro FTV Prima pozici nejsledovanějšího dlouhoběžného seriálu na celém televizním trhu.

Trh s televizní reklamou nebyl podle managementu v roce 2022 tak turbulentní jako v předchozích dvou letech, přesto nebyl jednoduchý. FTV Prima zachovala obchodní model prodeje reklamního prostoru prostřednictvím mediálního zastoupení Media Club s tím, že pokračoval prodej většiny vygenerovaného inventory za pevnou cenu. „Vysokou poptávku zadavatelů po reklamním inventory v obou klíčových sezónách, jarní i podzimní, se dařilo úspěšně uspokojit," stojí ve výroční zprávě. 

Media Club, zastupitelství skupiny Prima pro podej reklamy v televizi, rádiu i na internetu, loni vytvořilo tržby ve výši 3,213 mld. Kč (meziročně +2,5 %).

Skupina Prima provozuje televizní stanice Prima, Prima Cool, Prima Love, Prima Zoom, Prima Max, Prima Krimi, Prima Star, Prima Show, CNN Prima News a pro slovenský trh je určen kanál Prima Plus. Od letošního února pak provozuje i VOD službu Prima+ (dříve iPrima.cz).

-mav-