Televize Seznam skončila loni v zisku přes 3 mil. Kč

úterý, 19. září 2023, 07:15 TV MediaGuru

Obrat i čistý zisk provozovatele Televize Seznam se v loňském roce meziročně mírně snížil.

Zdroj: MediaGuru.cz

Zdroj: MediaGuru.cz

Společnost Seznam.cz TV, provozovatel celoplošné Televize Seznam, dosáhla v roce 2022 srovnatelných hospodářských výsledků jako o rok dříve. Firma vytvořila tržby ve výši 101,26 mil. Kč, což bylo meziročně o necelá tři procenta méně. Výše čistého zisku překročila 3,13 mil. Kč (meziročně -3,7 %). 

Společnost ve výroční zprávě za loňský rok uvedla, že největší podíl v nákladech tvoří náklady na služby ve výši 87,8 mil. Kč.

Základní výsledky hospodaření Seznam.cz TV (tis. Kč)

  2022 2021
tržby z prodeje výrobků a služeb 101 261 104 014
provozní výsledek hospodaře 4 404 4 132
výsledek hospodaření za účetní období 3 131 3 250

Zdroj: výroční zpráva Seznam.cz TV 2022

I v letošním roce chce Televize Seznam postavit programové schéma na akvizičním obsahu. Cílem je pokračování v navyšování sledovanosti, a z tohoto důvodu společnost navýšila i investice do nákupu akvizičního obsahu. „Námi nastavený plán sledovanosti Televize Seznam je spojen s plánovanými výnosy z televizní reklamy," přibližuje ve výroční zprávě.

Seznam.cz TV je stoprocentně vlastněna společností Seznam.cz. Televize Seznam zvýšila za uplynulý rok podíl na televizním trhu, především díky vyššímu nasazování českých archivních seriálů, filmů a pohádek. Za období prvního poletí 2023 se její podíl na trhu zvýšil na 1,48 % (15+, zdroj: ATO-Nielsen).

-mav-