Vnímání důležitosti politické nezávislosti médií se v Česku snižuje

čtvrtek, 25. dubna 2024, 14:05 Tisk, Výzkum MediaGuru

Průzkum veřejného mínění v zemích V4 odhalil měnící se postoje ke svobodě médií ve střední Evropě v souvislosti s politickými změnami a obavami z ruského vlivu.

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock

Průzkum veřejného mínění v zemích Visegrádské čtyřky (Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko) odhalil změny v postoji veřejnosti ke svobodě médií, které jsou způsobeny politickými změnami a také obavami z ruského vměšování v regionu. Výzkum Media Freedom Poll každoročně iniciuje Rada pro redakční nezávislost zřízená při mediální společnosti Economia a realizuje ho výzkumná agentura Median.

Nejvýraznějším zjištěním je pokles obav o svobodu médií v Polsku, které po zvolení vlády přiklánějící se více k hlavnímu proudu klesly ze 71 % v roce 2023 na 53 % v roce 2024. To kontrastuje se situací na Slovensku a v Maďarsku, kde se obavy o svobodu médií oproti loňskému roku naopak zvýšily.

V Česku má obavu o svobodu médií více než polovina populace (51 %), což je stejný výsledek jako před rokem. Ze zemí V4 jsou obavy o svobodu českých médií nejnižší ze zkoumaných zemí.

Obavy o mediální svobodu v zemích V4. Červená = obává se, modrá = neobává se, žlutá = ani se obává, ani se neobává. Zdroj: Rada pro redakční nezávislost, Median

Obavy o mediální svobodu v zemích V4. Červená = obává se, modrá = neobává se, žlutá = ani se obává, ani se neobává. Zdroj: Rada pro redakční nezávislost, Median

Ve srovnání s předchozími roky se příliš nezměnily faktory, které mediální svobodu ohrožují. Srovnatelně se za největší hrozby označují mediální vlastníci a inzerenti, digitální platformy a vlády.

V Česku ale v posledních třech letech klesá vnímaná důležitost politické nezávislosti médií, a to z 86 % v roce 2022 na 78 % v roce 2024.

Důležitost politické nezávislosti médií v zemích v4. Červená = důležitá, modrá = nedůležitá, žlutá = ani důležitá, ani nedůležitá. Zdroj: Rada pro redakční nezávislost, Median

Důležitost politické nezávislosti médií v zemích v4. Červená = důležitá, modrá = nedůležitá, žlutá = ani důležitá, ani nedůležitá. Zdroj: Rada pro redakční nezávislost, Median

Zároveň také klesá počet lidí, kteří podporují plnou autonomii redakcí. S tvrzením, že „redakce by měly vždy rozhodovat o tom, co psát, bez externího vměšování“ souhlasilo letos 65 % české populace, zatímco v roce 2022 to bylo 76 %.

Vlády v zemích V4 ale mají obecně silnou podporu veřejnosti, aby přijaly opatření na ochranu svobody médií. Převážná většina respondentů ve všech čtyřech zemích se domnívá, že by státy měly posílit legislativu na ochranu nezávislosti médií, přičemž v Polsku tato hodnota dosahuje 78 %, na Slovensku 74 % a v Česku 69 %.

Všeobecně panuje shoda ohledně důležitosti transparentnosti investic do médií a omezení koncentrace vlastnictví, aby se zabránilo nadvládě silných a vlivných skupin i jednotlivců.

Průzkum také poukazuje na obavy z pronikání ruských myšlenek do domácích médií a veřejného mínění v zemích V4. Většina respondentů vyjádřila obavy z ruského vlivu. Nejvyšší jsou v Polsku (77 %) a v Česku (69 %). Vysoké obavy jsou také z čínského vlivu, a to opět v rámci zemí V4 nejvyšší v Polsku (64 %) a v Česku (61 %).

Většinově také převažuje podpora Evropské unie uvalující sankce na země, jejichž vlády zasahují do svobody médií.

V Polsku a Maďarsku se sociální sítě a aplikace pro zasílání zpráv považují za svobodnější a důvěryhodnější než mainstreamová média.

Detailní výsledky letošního průzkumu najdete zde.

O průzkumu

Průzkumu, který provedla agentura Median z pověření pražské Rady pro redakční nezávislost a za podpory nadace Bakala Foundation, se v březnu 2024 v zemích V4 zúčastnilo více než 4000 respondentů starších 18 let (CZ = 1011, SK = 1001, PL = 1025, HU = 1090). Data byla sbírána od 13. do 26. března 2024 pomocí CAWI (85 %) a CATI (15 %). 

Obavy o nezávislost médií v zemích střední Evropy se zvýšily

pondělí 1. května 2023

-mav-