Český výbor CZ IPI píše Kellnerové a Šmejcovi kvůli Markíze

úterý, 28. května 2024, 23:05 Slovensko, TV, Aktuality MediaGuru

Český výbor Mezinárodního tiskového institutu vyzval Renátu Kellnerovou a Jiřího Šmejce ze skupiny PPF, aby bránili zachování principů nezávislé žurnalistiky ve slovenské televizi Markíza.

Zdroj: Markíza

Zdroj: Markíza

Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu (CZ IPI) zaslal otevřený dopis majitelce skupiny PPF Renátě Kellnerové a CEO skupiny Jiřímu Šmejcovi. Týká se situace v komerční slovenské televizi Markíza, která je vlastněna právě skupinou PPF. CZ IPI oba zástupce PPF vyzývá, aby „přijali svou osobní vlastnickou a manažerskou odpovědnost a zajistili zachování prostoru pro svobodnou žurnalistiku".

Uvádějí, že v televizi Markíza nyní probíhá důležitý střet o to, nakolik budou principy kritické a svobodné žurnalistiky zachovány. Dodávají, že jejich osobní postoj bude o to důležitější, protože může zároveň definovat míru novinářské svobody v ostatních médiích, která spadají do skupiny PPF, a to včetně médií patřících PPF v Česku (TV Nova).

„Symbolem tohoto procesu je nyní diskuse o zachování, či zrušení diskusního pořadu Na telo moderovaného Michalem Kovačičem. Jsme přesvědčeni, že vaše osobní garance zachování tohoto pořadu a moderátora může být prvním krokem potvrzujícím vaše odhodlání svobodnou žurnalistiku bránit a podporovat," stojí v dopise.

Vysílání zmiňovaného politického diskusního pořadu Markíza na začátku tohoto týdne přerušila. Zdůvodnila to tím, že její moderátor „zneužil vysílací čas k prezentování svých názorů" v rozporu se zákonem. Moderátor Michal Kovačič ve vysílání uvedl, že zaměstnanci Markízy čelí tlakům nejen od politiků, ale i od vlastního vedení. 

Celé znění otevřeného dopisu zveřejňujeme níže.

Otevřený dopis Českého národního výboru Mezinárodního tiskového institutu paní Renátě Kellnerové a panu Jiřímu Šmejcovi

Vážená paní Kellnerová, vážený pane Šmejci,

obracíme se na vás jako na většinovou majitelku a nejvyššího výkonného manažera skupiny PPF ve věci televize Markíza.

International Press Institute je mezinárodní novinářskou organizací, která se již více než sedmdesát let zabývá obranou svobody médií. Byla založena na Columbia University roku 1950 celkem 34 novináři z různých zemí. Dnes působí globálně s pobočkami v mnoha zemích.

Roku 2018 byl založen Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu (CZ IPI), který si dal za cíl monitorovat porušování principů svobody médií a útoků na novinářskou nezávislost v Česku. A také na tyto situace reagovat. Nyní jako členové správní rady CZ IPI považujeme za důležité reagovat na dění v televizi Markíza. Svoboda médií na Slovensku a Česku je vzhledem k blízkosti publika v obou zemích a vzájemnému přebírání mediálního obsahu jen stěží oddělitelná.

Kritická a nezávislá žurnalistika je důležitou součástí demokratického politického procesu. Přispívá ke kontrole veřejné moci a je podstatným vodítkem pro občany daného státu. V televizi Markíza, která je součástí skupiny PPF, právě nyní probíhá důležitý střet o to, nakolik budou principy kritické a svobodné žurnalistiky zachovány. Je to střet natolik důležitý, že je třeba mu věnovat mimořádnou pozornost. Žádáme vás proto, abyste přijali svou osobní vlastnickou a manažerskou odpovědnost a zajistili zachování prostoru pro svobodnou žurnalistiku. Dosavadní kroky managementu televize tento dojem totiž nevyvolávají.

Váš osobní postoj bude o to důležitější, že může zároveň definovat míru novinářské svobody v ostatních médiích, která spadají do vaší skupiny. A to včetně těch v České republice. Zároveň může být určující pro to, jakým způsobem se bude politická elita v zemích, kde vaše média působí, chovat ke členům redakcí vašich médií.

Vážená paní Kellnerová, vážený pane Šmejci,

v interních diskusích televize Markíza se možná právě nyní definuje povaha svobodné žurnalistiky ve všech médiích spadajících do skupiny PPF nyní i v budoucnu. Je to téma natolik důležité, že velmi záleží na vašem osobním postoji k celé věci. Domníváme se, že tuto „definici svobody“ nelze přenechat nikomu jinému na nižší úrovni managementu a je právě v rukách většinové majitelky a nejvyššího výkonného manažera. Proto se se svým apelem na zajištění prostoru pro svobodnou žurnalistiku obracíme přímo a osobně na vás.

Symbolem tohoto procesu je nyní diskuse o zachování, či zrušení diskusního pořadu Na telo moderovaného Michalem Kovačičem. Jsme přesvědčeni, že vaše osobní garance zachování tohoto pořadu a moderátora může být prvním krokem potvrzujícím vaše odhodlání svobodnou žurnalistiku bránit a podporovat. Na něj pak mohou navázat další, které by daly zpravodajství televize Markíza potřebnou podporu v těchto nelehkých dobách.

Věříme, že učiníte správná rozhodnutí, která budou ku prospěchu svobodným médiím na Slovensku, v České republice i dalších zemích regionu.

Jménem správní rady Českého národního výboru Mezinárodního tiskového institutu

Robert Čásenský,
předseda správní rady

V Praze, dne 28. května 2024

Markíza přerušuje po kritice moderátora politický pořad Na tělo

pondělí 27. května 2024

-mav-