Krokodýl záchranářem

čtvrtek 1. března 2018

To, že se krokodýl pustí do zachraňování cizích životů, je přinejmenším překvapivé. Nicméně to, jak to udělal, je hodno pozornosti. Pustil totiž na své tradiční místo ty živočichy, které jsou jen kousek od vyhynutí, třeba taková saola 250 kousků, sviňucha jen 30...