Mediální slovník

AKA – asociace komunikačních agentur

AKA – Asociace komunikačních agentur, sdružující mediální, reklamní, CRM a marketingové agentury.

Jejím posláním je:

– hájit svobodu pro šíření a soutěž komerčních projevů, které umožňují spotřebitelům uplatňovat právo na výběr, jsou významným impulsem tržní ekonomiky a základem existence rozmanitých, nezávislých a cenově dostupných medií;

– přispívat k profesionalitě komerční komunikace podporou vzdělání a výcviku těch, kteří ji vytváří;

– vytvářet platformu pro setkávání a diskuse o rozvoji komerční komunikace v celé šíři politických, společenských i sociálních vztahů, profesních potřeb a zájmů

– podporovat respektování zásad etického kodexu a dobrovolné samoregulace komerční komunikace.

 

Registrační formulář

Zpravodajský přehled Guru Weekly bude zasílán na uvedenou emailovou adresu každý týden. Zaškrtnutím souhlasím s jeho zasíláním.