Mediální slovník

Non-linear Broadcast

Nelineární vysílání. Znamená opak klasického TV nebo rozhlasové vysílání. V případě nelineárního vysílání si diváci sami vybírají z nabídky, co budou sledovat a kdy to budou sledovat. To znamená například podcasting, různé videotéky, video-on-demand, TiVo apod.

Opakem je Linear Broadcast.

Související pojmy:
Linear broadcast, Podcasting, RSS – Really Simple Syndication, VOD – Video on Demand

Registrační formulář

Zpravodajský přehled Guru Weekly bude zasílán na uvedenou emailovou adresu každý týden. Zaškrtnutím souhlasím s jeho zasíláním.