Mediální slovník

TRP – Target Rating Point

TRP = Target Rating Point. Kumulovaná sledovanost v konkrétní cílové skupině (v množném čísle TRPs nebo TRPy).

TRP je veličina, která se používá pro popis zásahu kampaně v konkrétní cílové skupině – ta je obvykle pro každou kampaň jiná. Vzniká jako součet sledovaností, tj. ratingů jednotlivých inzerátů v kampani, na konkrétní cílovou skupinu.

Příklad 1: Pro prodej aut cílíme na cílovou skupinu muži 25-40 let. TV kampaň, která měla dva spoty o sledovanosti 18% a 16% v cílové skupině muži 25-40 let, tedy celkem dosáhla 34 TRPs.

Vztah mezi GRP a TRP popisuje afinita.

Související pojmy:
Net ReachRatingFrekvenceEfektivní frekvenceAfinita, GRP – Gross Rating PointOTSOTH

Registrační formulář

Zpravodajský přehled Guru Weekly bude zasílán na uvedenou emailovou adresu každý týden. Zaškrtnutím souhlasím s jeho zasíláním.