Mediální plánování

čtvrtek, 28. září 2017, 15:45

V rámci mediálního plánování se určují strategie a vybírají složky mediální komunikace.

Mediální plánování je ta část plánování komunikační (reklamní) kampaně, kde se určí strategie, složky komunikačního mixu, přiřadí se jim potřebný objem investic a určí načasování jejich nasazení. Výstupem mediálního plánování bývá mediaplán. Na základě celkového mediaplánu se rozpracovávají detailní (implementační) plány, kde se komunikační aktivity rozplánují do detailu. Mediální plánování se dnes odehrává zpravidla v mediální agentuře. Výhodou je její specializace na danou problematiku, vybavenost potřebnými daty, zkušenost v optimalizaci reklamních rozpočtů a v neposlední řadě dobrá vyjednávací pozice daná kumulací mnoha reklamních rozpočtů.

Plánování konkrétních médií najdete v sekci Media typy.