Realizace a reporting

středa, 4. října 2017, 16:27

Naplnění strategie a mediaplánu se odrazí v realizaci, její výsledky se poté vyhodnotí.

Foto: Photospin

Foto: Photospin

Realizace mediální kampaně

Pro realizaci mediální kampaně je důležitý mediaplán a technické podklady (TP). Jde o dokument, který shrnuje kdy, kam a v jaké podobě je třeba doručit podklady pro inzerci: vysílací kazety s TV spoty, MP3 s rozhlasovými spoty, soubory s tiskovými podklady v elektronické podobě, adresu FTP serveru apod.

Reklamu zasílají do inzertních oddělení médií přímo reklamní agentury a kreativní studia. Mediální agentura v této fázi pomáhá při komunikaci mezi zadavatelem reklamy a inzertním oddělením média.

Mimo jiné mediálka vstupuje do komunikace v případě, že inzerce není realizována ve stoprocentní kvalitě – pomáhá klientům s kompenzacemi, reklamacemi.

Reporting v mediálním plánování

Mediální agentura reportuje klientům výsledky realizované kampaně. Reporting má tyto účely:

  1. Dokladovat, že reklama opravdu proběhla. K tomu slouží tzv. dokladové výtisky a kreativní monitoring proběhnuvších reklam.
  2. Monitorovat, jak byla reklama v konkurenčním prostředí vidět. K tomu slouží  tzv. Competitive Reports - tabulky, které obsahují přehled všech mediálních investic v dané produktové kategorii.
  3. V ideálním případě pomocí výzkumů se měří reálný dopad kampaně: jak reklama zapůsobila na cílovou skupinu, jakou práci odvedla. Měří se např. povědomí o reklamě, povědomí o značce, preference, loajalita nebo další parametry.

To vše slouží k plánování další reklamní komunikace, mediální plánování je tedy vlastně nikdy nekončící proces, součást dlouhodobého budování značky.