Situační analýza

sobota, 30. září 2017, 16:05

Dobrá situační analýza je předpokladem k tomu, aby stanovené cíle mohly být naplněny.

Foto: Photospin

Foto: Photospin

Agentura dělá důkladné a podrobné analýzy, aby poznala realitu: vztahy mezi trhem, jednotlivými značkami na něm a cílovou skupinou, zjištěné informace pomocí syntézy skládá do závěrů a doporučení pro komunikaci.

Potřebujeme porozumět situaci a definovat otázku, abychom ji mohli vyřešit.

Pokud situační analýza neproběhne, je strategie založená na dojmech a dohadech. Tím pádem špatně cílí a mrhá penězi.

Analýza cílové skupiny

 • Definice cílové skupiny (vždy mediální CS, někdy i komunikační).
 • Mediální chování.
 • Vztah cílové skupiny ke značce.
 • Demografie (věk, vzdělání, velikost místa bydliště, regiony.
 • Psychografie (loajalita, aktivita, usedlost, introverze...).
 • Nákupní chování (frekvence nákupů, místo - malý obchod/supermarket... cestování k němu).
 • Ad-hoc výzkumy cílové skupiny (focus groups, snapshots).
 • Analýzy trhu a konkurence.
 • Objemy prodejů, trendy, podíly na trhu.
 • Sezónnost prodejů, peaks vs. low season.
 • Mediální investice (sezónnost, formáty, tonalita, obsah komunikace, mediální typy).
 • Monitoring kreativity (ukázky inzerce, ačkoliv je to spíše práce full-service, resp. kreativních agentur).
 • Odhady budoucího vývoje trhu.
 • SWOT, Boston matrix apod.
 • Segmentace, ověřování, upřesňování či redefinice cílových skupin.