Taktika v plánování a mediaplán

středa, 11. října 2017, 16:33

Po strategii přichází na řadu výběr nejvhodnějších médií zapojených do kampaně.

Foto: Photospin

Foto: Photospin

Poté, co jsme stanovili strategii, hledáme cestu, jak ji zrealizovat, implementovat. Hledáme tedy konkrétní média, deníky, magazíny, TV stanice, umístění, formáty, které splní zadání. A to pro každý mediatyp zvlášť: v rámci televizního rozpočtu hledáme optimální channel mix, v rámci outdooru nejlepší kombinaci venkovních ploch atd.

V úvahu bereme charakter a cíle kampaně, použitelné formáty, rozpočet přidělený do konkrétního mediatypu, synergické efekty s jinými mediatypy, načasování kampaně, řešíme pozice (umístění reklamy na obálce časopisu nebo uvnitř časopisu).

V této fázi mediálního plánování dochází k cenové optimalizaci: hledáme co nejlepší zásah cílové skupiny za co nejnižší cenu.

Při výběru konkrétních médií bereme v potaz jak čísla o sledovanosti konkrétního média, tak i kvalitativní faktory – inzerát musí být umístěn v odpovídajícím prostředí. Například u tiskové reklamy nás zajímá jak čtenost a prodaný náklad, tak kvalita tisku a redakčního obsahu.

Kvalitní implementační plánování vyžaduje od plannera znalosti zkušenosti, cit a dobré obchodní schopnosti. Výsledkem implementačního plánování je mediaplán.

Mediaplán

  • Je výstupem implementačního (taktického) plánování.
  • Jedná se o dokument, který zpravidla v rámci jedné skupiny médií uvádí všechny důležité inzertní parametry: cenotvorbu, mediální ukazatele popisující zásah, termíny uveřejnění, pozice atd.
  • Mediaplán obvykle slouží i jako objednávka: zadavatel reklamy mediaplán schvaluje tak, že jej podepíše a zašle do mediální agentury.
  • Pokud mediaplán schválen není, opakuje se proces taktického (někdy i strategického) plánování do té doby, než je klient spokojen.
  • Následuje realizace.