Mediální slovník

4P

Zkratka pro čtyři složky marketingového mixu podle teorií minulého století (Culliton, Clewett, McCarthy, Borden).

Product ve smyslu výrobku, služby a jejich atributů a benefitů. Tedy nejenom fyzický předmět, ale i jeho vlastnosti, užitná hodnota pro kupujícího, záruka, image značky, kterou může přenášet na kupujícího atd.

Price (cena) ve smyslu nákladů kupujícího. Cena zahrnuje slevy, termín platby, splátky, ale i náklady na servis a údržbu, případně likvidaci výrobku.

Place (místo) popisuje, kde a jak je produkt nebo služba prodáván, jaká je dostupnost výrobku, případně doprava.

Promotion (propagace) znamená dnešními slovy komerční komunikace: jak se o produktu spotřebitel dozví. Od PR přes reklamu až po buzz a word of mouth.

Související pojmy:

4C, 5P

Kategorie