Mediální slovník

4P

4P je zkratka pro "Product, Price, Place, Promotion" (Produkt, Cena, Místo, Propagace) a představuje čtyři základní prvky marketingového mixu podle teorií minulého století (Culliton, Clewett, McCarthy, Borden). Koncept 4P byl poprvé představen v roce 1960 profesorem Philipem Kotlerem, který je považován za otce moderního marketingu. Tyto prvky společně tvoří strategii pro úspěšné řízení produktů a služeb na trhu.

  • Product (produkt): Zahrnuje vývoj a návrh produktů a služeb, jejich atributů a benefitů. Tedy nejenom fyzický předmět, ale i jeho vlastnosti, užitnou hodnotu pro kupujícího, záruku, image značky, kterou může přenášet na kupujícího atd.
  • Price (cena): Stanovení správné a konkurenceschopné ceny produktů a služeb. Cena v sobě zahrnuje i slevy, termín platby, splátky, náklady na servis a údržbu, případně likvidaci výrobku.
  • Place (místo): Určení, jak a kde budou produkty a služby nabízeny zákazníkům. To obsahuje výběr vhodného místa pro prodej, distribuci a marketing.
  • Promotion (propagace): Zahrnuje veškeré aktivity, které mají za cíl propagovat produkty a služby. Jedná se o všechny prostředky tzv. tzv. komerční komunikace - reklamu, public relations, osobní prodej, podporu prodeje, word of mouth, atd.

V posledních letech se objevuje tendence nahrazovat koncept 4P konceptem 4C, který klade větší důraz na zákazníka a jeho potřeby. Nicméně, oba koncepty mají své místo v moderním marketingu a mnoho společností dnes kombinuje prvky z obou konceptů, aby vytvořily účinné marketingové strategie a kampaně.

Související pojmy:

4C, 5P

Kategorie