Mediální slovník

A/B Testing

Metoda umožňující porovnat efektivitu více variant téhož marketingového nástroje. Principem AB testování je rozdělení návštěvníků nebo zákazníků do dvou nebo více skupin, kde každé skupině je prezentována jiná varianta. Tyto varianty se od sebe liší v různých aspektech - například barvy, texty, obrázky nebo pozice tlačítek. Poté se sledují výsledky obou skupin a porovnává se, která varianta měla lepší výkon. Ta je následně použita v reálné kampani.

Např. u PPC systémů je možno na určitou sadu klíčových slov nechat zobrazovat (nechat střídat) několik variant „textů“ (inzerátů). Po nějaké době je ze statistik patrné, která textová reklama přiměla kliknout více lidí a ostatní varianty se pak zastaví.

A/B Testing je možné aplikovat na celou řadu forem komunikace, např. na testování podoby webových stránek, CTA tlačítek na banneru, reklamních bannerů, TV spotu apod.

Kategorie