Mediální slovník

A/B Testing

A/B Testing  (angl. A/B split-run testing) je metoda umožňující porovnat efektivitu více variant téhož marketingového nástroje. Např. u PPC systémů je možno na určitou sadu klíčových slov nechat zobrazovat (nechat střídat) několik variant „textů“. Po nějaké době je ze statistik patrné, která textová reklama přiměla kliknout více lidí a ostatní varianty se pak zastaví.

A/B Testing je možné aplikovat na celou řadu forem komunikace.

Kategorie