Mediální slovník

AČRA MK

Asociace Českých Reklamních Agentur a Marketingové Komunikace - asociace, jejímž cílem je zvyšování profesionální úrovně české reklamy a ostatních činností v rámci marketingové komunikace. Činnost asociace je zaměřena na koordinaci a zastupování společných zájmů svých členů, jejich zastupování vůči příslušným oborovým svazům a orgánům státní správy, poskytování odborných informací, poradenských služeb a vyvíjení činnosti k prosazování příznivé image reklamy. Jedná se o nejstarší profesní oborovou organizaci v oblasti reklamy a marketingových komunikací v ČR.

Kategorie