Mediální slovník

Ad-hoc

Z latiny „pro tento případ“,  znamená účelový (včetně někdy negativních asociací spojovaných s tímto slovem).

Ad-hoc výzkum je výzkum na vyžádání. Bývá zadáván v případech akutní potřeby získání názorů veřejnosti/spotřebitele nebo tehdy, když  běžně dostupné výzkumy nedokáží odpovědět na důležité otázky. Příklad: čtenosti tiskových titulů, které nejsou popsány v Media projektu.

Tento výraz však označuje i jednorázově použitelné reklamní nosiče, stojany, materiály...

Související pojmy:

Ambient mediaResearch

Kategorie