Mediální slovník

ADMEZ

ADMEZ – Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu – je profesním sdružením právnických a fyzických osob podnikajících v přímém marketingu a prodeji na dálku. V rámci České republiky je členem Svazu obchodu a cestovního ruchu, na mezinárodním poli pak Federace evropského přímého a interaktivního marketingu (FEDMA) a Evropské konfederace kontaktních center (ECCCO). Spolupracuje s řadou jiných profesních organizací a vzdělávacích subjektů.

Asociace (původně ADMAZ) vznikla sloučením Sdružení zásilkového obchodu (SZO) a Asociace direct marketingových agentur (ADMA) na společné valné hromadě v květnu 1997. Od té doby se počet jejích členů více než zdvojnásobil. Od roku 2013 byla přejmenována na ADMEZ (Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu).

Ve spolupráci s AKA – Asociací komunikačních agentur organizuje soutěž Český direkt & promo.