Mediální slovník

Afinita

Afinita (TAI, Target Affinity Index, vhodnost) je index, který popisuje vhodnost konkrétního reklamního nosiče (magazínu, TV pořadu) pro cílovou skupinu, kampaň. Charakterizuje, jak konkrétní cílová skupina sleduje dané médium ve srovnání s obecnou populací (obvykle dospělí 15+ nebo dospělí 12+). Počítá se jako sledovanost média v konkrétní cílové skupině děleno sledovaností v populaci. Tedy TRPs/GRPs v daném médiu.

Čím vyšší afinita, tím je médium vhodnější pro oslovení konkrétní cílové skupiny. Obvykle afinita vyšší než jedna znamená, že médium je vhodné pro použití v kampani (cílová skupina ho sleduje relativně více než populace).

Příklad:

Deník Sport čte v populaci 3,4 % lidí (mužů i žen) ve věku 12 a více let.

Mezi muži ve věku 12 a více let najdeme 6,5 % mužů, kteří četli poslední vydání Sportu.

Afinita deníku Sport v cílové skupině muži 12+ je rovna 6,5 % / 3,4 % = 1,9. Muži čtou deník Sport relativně více než populace.

Praktická a důležitá poznámka: Ne vždy je možné dosáhnout afinity vyšší než jedna. Například teenageři obecně televizi moc nesledují, a tak afinita TV stanic v mladších cílových skupinách stěží dosáhne hodnoty 1,00. I přesto může mít televizní kampaň smysl – pro svůj široký zásah.

Související pojmy:

Net ReachRatingFrekvenceEfektivní frekvenceGRP - Gross Rating PointTRP - Target Rating PointOTSOTH