Mediální slovník

Agregovaná data

Kumulovaná (resp. přepočítaná) primární data z výzkumu. V minulosti se používala zejména pro data z peoplemetrů. Agregace je zpracování dat do skupin neboli agregátů.

Například sledovanost České televize je souhrnem sledovaností jejich jednotlivých TV stanic: ČT 1, ČT 2, ČT 4 a ČT 24.